WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
Kmiecik Hubert
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Hubert Kmiecik

TFI Allianz Polska S.A.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w 2003 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek Finanse i Bankowość). Doradca Inwestycyjny licencja nr 243. W latach 2003 2004 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Departamencie Produktów Finansowania Handlu na stanowisku specjalisty ds. produktu. Od czerwca 2004 roku pracował w Pioneer Pekao Investment Management S.A. początkowo jako specjalista ds. systemu informatycznego Promak-Portfel, następnie analityk ilościowy w Departamencie Inwestycji, później asystent zarządzających funduszami akcji oraz zarządzający funduszami oraz analityk akcji. Obecnie członek zespołu inwestycyjnego w TFI Allianz Polska S.A., gdzie zarządza portfelami akcyjnymi.

 

data przystąpienia do programu: 15.03.2013

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 03.08.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
03.08.2016
struktura od
03.08.2016
akcje 29,95% 20,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 9,73% 10,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 10,13% 5,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 10,08% 5,00%
depozyty / fundusze pieniężne 14,81% 20,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 14,81% 20,00%
fundusze mieszane 25,26% 25,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 15,04% 15,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Income and Growth FIZ 10,21% 10,00%
obligacje nieskarbowe 14,89% 20,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 14,89% 20,00%
obligacje skarbowe 15,10% 15,00%
Lupa-01-28x28 Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 15,10% 15,00%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 03.08.2016 akcje Udział: 20,00% Wartość: 205 201,05 PLNfundusze mieszane Udział: 25,00% Wartość: 256 501,32 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 20,00% Wartość: 205 201,05 PLNobligacje skarbowe Udział: 15,00% Wartość: 153 900,79 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 20,00% Wartość: 205 201,05 PLN 1 026 005,27 PLN Strzalka_bez_zmian-01
03.08.2016 akcje Udział: 29,95% Wartość: 307 266,79 PLNfundusze mieszane Udział: 25,26% Wartość: 259 130,17 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 14,89% Wartość: 152 776,73 PLNobligacje skarbowe Udział: 15,10% Wartość: 154 885,71 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 14,81% Wartość: 151 945,89 PLN 1 026 005,27 PLN Strzalka_wzrost-01
20.05.2016 akcje Udział: 29,82% Wartość: 300 086,52 PLNfundusze mieszane Udział: 15,11% Wartość: 152 097,49 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 20,02% Wartość: 201 428,57 PLNobligacje skarbowe Udział: 15,09% Wartość: 151 813,14 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 19,97% Wartość: 200 939,77 PLN 1 006 365,50 PLN Strzalka_wzrost-01
25.03.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Poprzednie edycje

Sprawdź dotychczasowe wyniki: Poprzednie edycje

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę