WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
Zatryb Grzegorz
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Grzegorz Zatryb

Skarbiec TFI S.A.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był odpowiedzialny za strategię inwestycyjną portfeli dłużnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 2002-2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec – Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie aktywami OFE Skarbiec-Emerytura. Odpowiadał także za zakończony sukcesem proces przejęcia portfela inwestycyjnego PTE BIG Banku Gdańskiego. Od 2010 roku w Skarbiec TFI S.A.

 

data przystąpienia do programu: 29.04.2011

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 02.08.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
02.08.2016
struktura od
02.08.2016
akcje 50,26% 70,00%
Lupa-01-28x28 Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) - 30,00%
Lupa-01-28x28 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 26,47% 25,00%
Lupa-01-28x28 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) - 15,00%
Pixel iShares MSCI Japan Hedged ETF-USD 23,79% -
obligacje skarbowe 49,74% 20,00%
Lupa-01-28x28 Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 25,22% 10,00%
Lupa-01-28x28 Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) - 10,00%
Pixel Comstage Bund-Future Short ETF 24,52% -
surowce - 10,00%
Lupa-01-28x28 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) - 10,00%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 02.08.2016 akcje Udział: 70,00% Wartość: 697 553,77 PLNobligacje skarbowe Udział: 20,00% Wartość: 199 301,08 PLNsurowce Udział: 10,00% Wartość: 99 650,54 PLN 996 505,39 PLN Strzalka_bez_zmian-01
02.08.2016 akcje Udział: 50,26% Wartość: 500 823,89 PLNobligacje skarbowe Udział: 49,74% Wartość: 495 681,50 PLN 996 505,39 PLN Strzalka_wzrost-01
15.04.2016 akcje Udział: 52,01% Wartość: 517 404,45 PLNobligacje skarbowe Udział: 47,99% Wartość: 477 371,20 PLN 994 775,66 PLN Strzalka_spadek-01
15.02.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Poprzednie edycje

Sprawdź dotychczasowe wyniki: Poprzednie edycje

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę