Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Kwiecień w Lidze Ekspertów: mocne odbicie portfeli ofensywnych

06.05.2020 | Jan Chojnacki
Portfele ofensywne kilku ekspertów wzrosły o kilkanaście procent, łapiąc jedne z najwyższych wzrostów na globalnych rynkach akcji w tym wieku

Kwiecień w Lidze Ekspertów przyniósł naprawdę solidną poprawę wyników po marcowym załamaniu. Wszyscy eksperci, zarówno w portfelach ofensywnych jak i defensywnych, osiągnęli pozytywne wyniki. Odbicie wyników ekspertów jest efektem poprawy sytuacji na światowych giełdach, odmrażania światowych gospodarek ale także rosnących cen metali szlachetnych. Indeks MSCI AC World odzwierciedlający koniunkturę na światowych parkietach wzrósł w kwietniu o 9,9%. Indeks technologicznych spółek w USA, Nasdaq, w jeden miesiąc wzrósł o 15,8%, osiągając poziom z początku 2020 roku. Polski indeks blue-chipów WIG20 wzrósł o 10,4%, jednak zdecydowanie lepiej poradziły sobie mWIG40 (+16,2%) i sWIG80 (+14,2%) odzwierciedlające notowania małych i średnich spółek. To właśnie kategoria funduszy z tego segmentu osiągnęła najwyższe średnie wyniki w kwietniu.
 
Czytaj również: Wyniki funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2020)

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

liga kwiecień

Rozstrzał pomiędzy kwietniowymi wynikami poszczególnych ekspertów jest jednak bardzo szeroki. Najwyższy wynik zarówno w przypadku portfeli ofensywnych jak i defensywnych osiągnął Krzysztof Socha z Esaliens TFI. Wynik portfela ofensywnego za ostatni miesiąc wyniósł 18,9%, zaś defensywnego 5,5%. Ekspertowi najbardziej pomogła inwestycja w fundusze Esaliens Małych i Średnich Spółek (+17,8%) oraz Esaliens Okazji Rynkowych (+19,7%). W portfelu ofensywnym posiada także nowopowstały fundusz złota Esaliens Gold, który w pierwszym miesiącu istnienia urósł o 11,8%. Wyniki portfela dłużnego są efektem odbicia po marcowych wysokich spadkach w funduszach Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych oraz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych. W kwietniu wzrosły o blisko 5,0%, jednak w dłuższym horyzoncie (odpowiednio pięcio- i dwuletnim) nadal pozostają na minusie.
 
Podobny wynik w portfelu ofensywnym osiągnął Michał Stanek z Q Value (18,5%). Jego strategia, jako jedna z nielicznych, osiąga pozytywny wynik również w perspektywie 12 miesięcznej. Najsilniej rosnącymi funduszami w portfelu tego eksperta w kwietniu były AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (+20,6%) oraz Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN), który w zaledwie jeden miesiąc urósł aż o 41,5%. Wzrosty w funduszu Schroder wynikały z poprawy sytuacji na rynku złota, a więc i spółek z tego sektora, w które inwestuje ten fundusz. To one dały zarobić aż tyle, choć notowania samego kruszcu urosły w kwietniu „tylko” o ponad 7,3%.
 
Najniższy wynik (+3,7%) w przypadku portfeli ofensywnych w kwietniu, osiągnął Paweł Mizerski z AXA TFI. Jest to skutek bardziej ostrożnego podejścia eksperta, gdyż po zgłoszonej zmianie, ponad 80% jego portfela stanowi fundusz dłużny AXA Ostrożnego Inwestowania.
 
Zmiany w portfelach ekspertów w kwietniu:

Jarosław Niedzielewski:

W portfelu ofensywnym na początku kwietnia sprzedał część jednostek Investor Zabezpieczenia Emerytalnego i dokupił kilka fundusz akcji tłumacząc to wykorzystywaniem kolejnych etapów korekty (przy założeniu braku długotrwałej bessy i recesji)  do odbudowania pełnego, zdywersyfikowanego portfela akcyjnego. Pod koniec miesiąca dokupił jeszcze jednostek Investor Akcji Rynków Wschodzących, komentując, że nie znaleźliśmy się jeszcze (pod koniec kwietnia) na rynkach akcji na tyle wysoko, żeby z czystym sumieniem ograniczać udział akcji w portfelach, ale nie jesteśmy też na tyle nisko, żeby traktować obecne poziomy jak okazję. W portfelu defensywnym zwiększył udział funduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus.

Paweł Mizerski:

Ekspert postanowił zmniejszyć ryzyko swojego portfela ofensywnego częściowo sprzedając jednostki funduszy bardziej ryzykownych i zwiększając ekspozycję w fundusz AXA Ostrożnego Inwestowania. W portfelu defensywnym udział tego funduszu również został zwiększony. Oprócz tego została zwiększona ekspozycja na fundusz absolutnej stopy zwrotu AXA Globalnej Makroalokacji

Pozostali:

Adam Łukojć w portfelu ofensywnym zamienił jednostki Allianz Akcji Rynków Wschodzących na Allianz Artificial Intelligence. 

Krzysztof Socha, w wyniku zmiany strategii Esaliens Globalnych Zasobów, stał się posiadaczem jednostek Esaliens Gold.

Jacek Dekarz pasywnie przekroczył limit udziału funduszy agresywnych, w związku z tym część środków z funduszu Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) została przekierowana do funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji.

TAGI:

hossaLiga Ekspertówzłoto

zobacz także

↑ na górę