Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Podsumowanie roku 2019 w Lidze Ekspertów: wszyscy z dodatnim wynikiem

07.01.2020 | Jan Chojnacki
Nadszedł czas na podsumowanie wyników uczestników Ligi Ekspertów w 2019 roku. Wszyscy uczestnicy powiększyli wartość swoich portfeli.

Wyniki portfeli, w których dominowały fundusze o wyższym poziomie ryzyka, przede wszystkim akcji zagranicznych, wypracowały w 2019 roku najwyższe wyniki. To między innymi skutek „niskiej bazy” z jakiej startowali posiadacze instrumentów udziałowych. Kursy akcji na światowych indeksach pod koniec roku 2018 zniżkowały aż do jego końca, po czym wraz z początkiem roku 2019 wystrzeliły do góry odrabiając wszystkie straty i kończąc go na rekordowo wysokich poziomach. Amerykański S&P500 w 2019 roku wzrósł o ponad 30%, technologiczny Nasdaq o prawie 40%, z kolei niemiecki DAX o 27%. Zdecydowanie w tyle został rynek akcji polskich. Indeks WIG zyskał jedynie 1%, zaś WIG20 stracił ponad 9%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

liga 2019

Na szczycie tabeli wyników portfeli zarówno ofensywnych jak i defensywnych znalazł się Krzysztof Socha z Esaliens TFI. W przypadku portfela ofensywnego wynik wyniósł 22,1%, a głównym przyczynkiem do wzrostu wartości portfela był Esaliens Małych i Średnich Spółek oraz Esaliens Okazji Rynkowych, które zyskały odpowiednio 16,1% oraz 28,8% w skali roku. W przypadku portfela defensywnego duży wpływ miał fundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych, który w 12 miesięcy zyskał aż 12,4%.
 
Na drugim miejscu w portfelu ofensywnym znalazł się Jarosław Niedzielewski z Investors TFI. To kolejny bardzo dobry rok jednego z najaktywniejszych uczestników Ligi Ekspertów.
 
Portfel ofensywny w 2019 roku zyskał około 19% , dzięki zaangażowaniu w fundusze akcyjne i mieszane, których strategia opiera się zarówno na właściwej selekcji spółek, jak i na dywersyfikacji geograficznej. W ciągu całego minionego roku największy udział w portfelu ofensywnym stanowiły fundusze Investor Zabezpieczenia Emerytalnego lub Investor Zrównoważony, które byłe stosowane zamiennie w zależności od decyzji co do zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji na instrumenty akcyjne. Wpływały one także na zmniejszenie zmienności portfela dzięki istotnemu udziałowi obligacji skarbowych i korporacyjnych. Mniejszą część portfela stanowił zdywersyfikowany zestaw funduszy inwestujących w różne segmenty rynku, branże i aktywa, od polskich małych i średnich spółek, przez nowe technologie po rynki wschodzące i złoto – komentuje Jarosław Niedzielewski.   

  
W przypadku funduszu defensywnego, który zyskał w 2019 roku niecałe 3%, główną część portfela stanowiły dwa fundusze, Investor Oszczędnościowy oraz Investor Bezpiecznego Wzrostu, których strategia zakłada inwestowanie większości aktywów w obligacje skarbu państwa (szczególnie zmiennokuponowe) oraz obligacje korporacyjne, w większości emitowane przez banki, ubezpieczycieli oraz spółki z udziałem skarbu państwa. – dodaje ekspert.
 
Do aktywnie zarządzających portfelami zalicza się także Adam Łukojć z TFI Allianz Polska. Ekspert osiągnął wynik 13,4% w portfelu ofensywnym i 5,7% w portfelu defensywnym.
 
W portfelu ofensywnym utrzymujemy względnie wysoką ekspozycję na polskie akcje, pamiętając także o akcjach zagranicznych. Wierzymy m.in. w kraje rozwijające się – szukanie rentowności i stóp zwrotu w otoczeniu, w którym na rynkach rozwiniętych nieco trudniej jest o istotny wzrost zysków, może prowadzić do przenoszenia kapitału na niektóre rynki wschodzące – tłumaczy Adam Łukojć.
 
Portfel defensywny osiągnął bardzo dobry wynik w 2019 roku. Trudno oczekiwać, aby 2020 rok był równie udany dla rynków długu, co poprzedni rok. Z drugiej strony, wsparcie banków centralnych może wspierać ceny obligacji. W portfelu defensywnym stawiamy m.in. na obligacje krajów rozwijających się. Korzystamy też z dywersyfikacji – co prawda zdywersyfikowany portfel rzadko zajmuje pierwsze miejsca w zestawieniach, ale o dywersyfikacji warto pamiętać, bo może uchronić inwestora przed dużymi stratami. Wydaje się to szczególnie ważne w przypadku inwestorów konserwatywnych, dla których przeznaczony może być portfel defensywny – podsumowuje Adam Łukojć.
 
Na uwagę zasługują również strategie Zbigniewa Obary. Ekspert w 2019 rokuaktywnie szukał możliwości zarobku. W jego portfelu ofensywnym pojawiały się m.in. tematyczne fundusze – np. ten inwestujący w spółki zajmujące się szeroko pojętą infrastrukturą wodną – Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD). Jak i taki, który inwestuje w firmy prowadzące działalność stanowiącą część łańcucha wartości sektora rolniczo-spożywczego – BlackRock GF Nutrition A2 Hedged (PLN). Ekspert podkreśla jednak, że unikał maksymalnej ekspozycji na akcje w obawie przed globalną bessą.
 
Sposobem na wygenerowanie najwyższej stopy zwrotu w portfelu ofensywnym był jak największy udział funduszy akcji, w tym rynków rozwiniętych, i/lub funduszy tematycznych opartych o spółki wzrostowe/IT, czego starałem się unikać, gdyż obecna sytuacja na zagranicznych rynkach finansowych przywołuje nieco tę sprzed 20 lat, kiedy to też mieliśmy podobną sekwencję zdarzeń: kryzys rynków wschodzących -> bańka na spółkach IT -> po drodze silny dolar itp. Obecnie w przeciwieństwie do przeszłości ryzyko „pęknięcia” balona jest znacznie mniejsze, niemniej w 2020 rok wchodzę z portfelem defensywnie nastawionym, z jedyną ekspozycją akcyjną na rynek polski. – komentuje Zbigniew Obara w kontekście portfela ofensywnego. Ekspert podsumował również wynik portfela defensywnego i wyraził swoją opinię na temat przyszłych zmian na rynku długu.
 
Dzięki wycofaniu się „rakiem” amerykańskiej Rezerwy Federalnej z cyklu podwyżek stóp procentowych i utrzymaniu akomodacyjnych polityk monetarnych przez pozostałe czołowe banki centralne na świecie, 2019 rok był bardzo dobrym okresem dla większości segmentów inwestowalnych poprzez dostępne na polskim rynku fundusze obligacji, czyli zarówno obligacji skarbowych DM, korporacyjnych IG i HY, jak również długu rynków wschodzących, w tym w walutach lokalnych. To właśnie ta ostatnia klasa aktywów była głównym kontrybutorem do wyniku portfela przez większą część roku – komentuje Zbigniew Obara.
 
W 2019 roku jedne z najlepszcy wyników osiągnęły fundusze inwestujące na rynku złota. Te również znalazły się w portfelach ekspertów. Kruszec poszybowały do góry od początku 2019 r. o ok. 15% z poziomu 1320 dolarów za uncję do ponad 1520 na koniec roku. Najlepszy wynik osiągnął Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD), którego stopa zwrotu wyniosła 49,6%. Nieco mniej zysku przyniosły jego tytuły uczestnictwa denominowane w złotych, ze względu na koszty związane z hedgingiem pozycji oraz osłabieniem się polskiej waluty. Wśród liderów wzrostów znalazły się także fundusze spółek technologicznych oraz rynkowych okazji, tj. Investor Nowych Technologii, który osiągnął 39,4% zwrotu, Esaliens Okazji Rynkowych z wynikiem 37,8% czy Skarbiec Spółek Wzrostowych, który wzrósł od w ubiegłym roku o 33,9%.

TAGI:

fundusze akcjiLiga Ekspertówobligacjepodsumowanie 2019

zobacz także

↑ na górę