Wrzesień w Lidze Ekspertów: duża rozpiętość wyników

04.10.2019 | Jan Chojnacki
Wrzesień w Lidze Ekspertów przyniósł uczestnikom zarówno spore zyski jak i straty, zależnie od przyjętej strategii

Wrzesień sprzyjał inwestorom ofensywnym. Światowy rynek obligacji dotknęła korekta po kilku miesiącach solidnych wzrostów cen (spadków rentowności). Z kolei główne indeksy akcji doświadczyły znacznych wzrostów. Indeks MSCI AC World wzrósł o 1,9%, amerykański S&P 500 wspiął się na moment ponad poziom 3000 pkt.(+2,3%), niemiecki DAX znalazł się blisko poziomu 12500 pkt. (+4,0%). Z kolei polski WIG wzrósł od początku miesiąca o 2,4%. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 2,00% z poziomu 1,85%,  w przypadku amerykańskich był to wzrost z 1,50% do 1,67%. Wzrost rentowności obligacji przekłada się na spadek cen na tym rynku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W takich warunkach wrześniowe wyniki uczestników Ligi Ekspertów bardzo się różniły.W zestawieniu obydwu portfeli – ofensywnych i defensywnych – najlepszy wynik osiągnął Krzysztof Socha z Esaliens TFI. Dużą część swojego zysku w portfelu ofensywnym zawdzięcza funduszowi Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, który we wrześniu wzrósł o ponad 5,5%. Wszystkie fundusze tego portfela eksperta osiągnęły we wrześniu dodatnią stopę zwrotu. W efekcie, póki co, od początku tego roku strategia ta przyniosła najwięcej zysku ze wszystkich, tj. 13,8%. To również efekt niskiej bazy, w grudniu ubiełgłego roku jego strategia odnotowała stratę wyraźnie głębszą od innych.

Sprawdź notowania portfeli w Lidze Ekspertów od początku roku

Jeśli chodzi o portfel defensywny za dużą część wzrostów odpowiadał Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych, stanowiący prawie połowę portfela. We wrześniu wypracował wynik na poziomie 2,9%.

Oprócz Krzystofa Sochy, dobrym wynikiem może pochwalić się również Zbigniew Obara z Alior Banku, (2,2%). We wrześniu dokonał kilku ciekawych zmian w składzie portfeli. Zyski zawdzięcza m.in. funduszowi BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN), który udało mu się sprzedać na wrześniowym szczycie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)

Zaskakująco słaby wynik osiągnął Grzegorz Zatryb ze Skarbca TFI, którego portfel skurczył się we wrześniu o 5,5%. Za dużą część tego ruchu odpowiada przecena funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych, który we wrześniu spadł o ponad 17%. Część spadków to prawdopodobnie pochodna zanurkowaniakursu akcji spółek Alteryx Inc., oraz Shopify Inc., które na koniec sierpnia łącznie stanowiły ponad 10% portfela Skarbiec Spółek Wzrostowych. Sporych spadków doznał też Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (-15,2%) oraz Skarbiec Top Brands (-6,5%).

Słaby wynik zanotował także Michał Stanek z Q Value. On również posiadał w portfelu fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, który stanowił największą część portfela. Spadki wartości portfela złagodził nieco dobry wynik funduszu AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych, który we wrześniu wzrósł o 4,7%.

Również strategia ofensywna Jarosława Niedzielewskiego z Investors TFI miała we wrześniu ujemną stopę zwrotu. Jego portfel stracił na wartości 1,3%, a najsłabiej wypadły Investor Gold Otwarty (-4,0%) i Investor Nowych Technologii (-4,1%). Uczestnik postanowił sprzedać pierwszy z nich z ostatnim dniem września. Za dużą część strat odpowiada spadek wartości Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Ten obecnie stanowi 3/4 wartości portfela defensywnego, a we wrześniu potaniał o 1,6%.Zmiany
Portfele ofensywne:
Zbigniew Obara
(16.09.2019):
Templeton Global Total Return + PZU dłużny Aktywny (całość dwóch funduszy) -> Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
BR World Mining (równowartość 15 tys. PLN) -> Blackrock Nutrtion PLN-hedged
Schroder Global EM Opp (połowa pozycji) -> Fidelity Sustainable Water&Waste (USD)

(26.09.2019)
NN Japonia (całośc) -> NN Fio Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
BlackRock World Mining (całość) -> PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Jarosław Niedzielewski (30.09.2019):
Sprzedaż: Investor Gold Otwarty, Investor Akcji Rynków Wschodzących
Kupno: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Adam Łukojć (30.09.2019):
Sprzedaż: Allianz Europe Equity Growth Select
Kupno: Allianz Akcji Globalnych
 
Portfele defensywne:

Paweł Mizerski (25.09.2019):
 Sprzedaż: AXA Globalnych Strategii Dłużnych, AXA Selektywny Akcji Polskich, AXA Ostrożnego Inwestowania
Kupno: AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Adam Łukojć (30.09.2019):
Sprzedaż: Allianz PIMCO Global Bond
Kupno: Allianz US Short Duration High Income Bond

TAGI:

fundusze dłużneLiga Ekspertów

zobacz także

↑ na górę