Sierpień w Lidze Ekspertów: wakacje zakończone spadkami

05.09.2018 | Wojciech Kiermacz
Spadki na globalnych rynkach akcji i rosnące rentowności na rynkach obligacji negatywnie wpłynęły na sierpniowe stopy zwrotu uczestników Ligi Ekspertów

W większości przypadków wyniki obydwu portfeli (ofensywnego i defensywnego) były ujemne. Każdy z ekspertów w mniejszym lub większym stopniu „oberwał” w sierpniu za coś innego. Na przykład Agata Filipowicz-Rybicka (-5,56%) za fundusz surowców BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN), który w miesiąc stracił ponad -10%. Złoto w portfelu zaszkodziło również Grzegorzowi Raupukowi (-1,93%), Jackowi Dekarzowi (-2,30%) i Janowi Żuralskiemu (-1,00%). Wszyscy trzej inwestują wirtualne środki w Schroder ISF Global Gold, który również miał ujemną, dwucyfrową stopę zwrotu w sierpniu.
 
Sytuacja na rynku metali szlachetnych od kilku miesięcy jest bardzo napięta. Spadają ceny złota, srebra i platyny, niwelując wzrosty z ubiegłego roku. W sierpniu cena za uncję kruszcu spadła poniżej psychologicznej bariery 1200 dolarów, co ożywia dyskusję na temat ewentualnego odbicia. Przeszkodą może być jednak ciągle rosnący dolar. Tak czy inaczej, żaden ze wspomnianych uczestników nie zdecydował się na zamianę zniżkujących funduszy w portfelu.

Wartość portfeli większości ekspertów spadła również na skutek zaangażowania w fundusze akcji rynków wschodzących. W przypadku Sebastiana Buczka czerwoną latarnią był QUERCUS Rosja (-8,27%); w przypadku Krzysztofa Sochy – Esaliens CEE Select (-5,75%), inwestujący w spółki z Europy Środkowo-Wschodniej; a u Karola MatczakaSchroder ISF Asian Opportunities (-3,07%).

W sierpniu rynki wschodzące były pod wpływem kryzysu w Turcji i Argentynie – waluty tych krajów szorowały po dnie, ciągnąc za sobą również inne. To w połączeniu z jastrzębią polityką Fed i umacniającym się dolarem wywierało dużą presję na wyniki funduszy inwestujących na rynkach wschodzących. W związku z tym ekspozycję na nie zdecydował się ograniczyć Grzegorz Zatryb (z 15 do 5% portfela). Jego zdaniem słabość tego regionu nie jest przejściowa, a głównym hamulcowym są wojny handlowe.  

Obronili się właściwie tylko ci eksperci, u których duży udział w wirtualnym portfelu miały spółki amerykańskie. Najlepszy wynik uzyskał Michał Stanek (+2,46%). Przyczyną dobrej stopy zwrotu, oprócz funduszu akcji polskich AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych, był Skarbiec Spółek Wzrostowych. W tym drugim funduszu dużą rolę odgrywają podmioty z indeksu NASDAQ. Po raz kolejny wysoko uplasował się portfel ofensywny aktualnego lidera Ligi Ekspertów – Jarosława Niedzielewskiego (+1,36%). Dominujące znaczenie miał w portfelu fundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. W jego części akcyjnej stałym bywalcem są spółki amerykańskie. Pod koniec miesiąca ekspert zdecydował się zamienić go na Investor Zrównoważony, aby jeszcze zwiększyć ekspozycję na giełdy za oceanem.

Tymczasem portfele defensywne nie obroniły się przed spadkami. W tym roku trudno jest zarobić na rynku długu. Wzrost rentowności, a więc spadek cen obligacji w wielu miejscach świata to pokłosie polityki pieniężnej Fed. Bank centralny Stanów Zjednoczonych konsekwentnie podwyższa stopy procentowe, co sprawia, że kraje zapożyczone w dolarze mają realnie wyższy dług do spłacenia. Wśród nich są wspomniana wcześniej Turcja oraz wiele innych gospodarek wschodzących. Stąd niskie wyniki uczestników, którzy postawili na dług emerging markets. Na plusie były tylko trzy portfele – Jana Żuralskiego (+0,38%), Sebastiana Buczka (+0,08%) oraz Jarosława Niedzielewskiego. Jeden z ekspertów – Adam Łukojć – postanowił nie czekać i zamienił fundusze obligacji krajów wschodzących na Allianz Obligacji Zmiennokuponowych, korzystając w ten sposób na rosnących stopach procentowych w USA.
 
Wojciech Kiermacz
Analizy Online

 
 

TAGI:

Liga Ekspertówrynki wschodząceUSA

Popularne


zobacz także

↑ na górę