Czerwiec w Lidze Ekspertów: odwrót czy okazja do zakupów?

04.07.2018 | Wojciech Kiermacz
Wzrost zmienności na rynkach jednych skłonił do wycofania środków z funduszy ryzykownych. Drudzy potraktowali to jako okazję do zakupów

Czerwiec upłynął pod znakiem wojen handlowych i wzrostu awersji do ryzyka. Większość indeksów giełdowych zanotowała straty, przy czym najgorzej wiodło się rynkom wschodzącym (indeks MSCI Emerging Markets stracił -4,6%). Dodatkową presję, szczególnie na dług, wywierał umacniający się dolar. Oberwało się również rynkowi polskiemu – szczególnie małym i średnim spółkom, które straciły po ponad -6%. W takich warunkach portfele ekspertów odnotowały słabe wyniki w ujęciu miesięcznym.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


W czerwcu na czele zestawienia portfeli ofensywnych znalazł się portfel Jarosława Niedzielewskiego z Investors TFI ze stopą zwrotu +0,75%. To jedyny uczestnik, którego wirtualna inwestycja nie straciła w ostatnim miesiącu na wartości. Największy pozytywny wpływ na wyniki miał fundusz Investor Zrównoważony. Tuż pod kreską uplasował się portfel ofensywny Jana Żuralskiego z Private Wealth Consulting, dla którego to już trzeci miesiąc z rzędu dobrych na tle reszty wyników (-0,03%). Wycena funduszy obecnych w portfelu Żuralskiego, takich jak Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) czy Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD), jest korzystniejsza w przeliczeniu na polskie złote z powodu systematycznego osłabiania się złotego do euro i dolara.

Z tego miejsca płynnie można przejść do lidera czerwcowego zestawienia portfeli defensywnych. Jest nim po raz kolejny Jan Żuralski (+0,39%), a w roli głównej znów dolar i fundusz pieniężny Fidelity. Warto zauważyć, że w czerwcu po raz pierwszy w historii Ligi uczestnik dokonał zmian. Najpierw przekonwertował wspomniany fundusz pieniężny na Fidelity Funds US Dollar Bond Fund – czyli fundusz obligacji, ale z zabezpieczonym ryzykiem walutowym (PLN-hedged). Po czym pod koniec miesiąca wrócił do funduszu pieniężnego wycenianego w dolarze. Ta gra na walucie okazała się jednak mało zyskowna. Na drugim miejscu znalazł się portfel Grzegorza Zatryba z Skarbiec TFI (+0,36%). Uczestnik korzysta wyłącznie z funduszy towarzystwa, które reprezentuje. Ponad połowa produktów w jego portfelu daje ekspozycję na polski rynek długu, który zdaniem eksperta ma solidne fundamenty, ale może szkodzić mu ogólny odpływ kapitału z rynków wschodzących. W związku z czym pod koniec czerwca zmniejszył nieco udział funduszu polskich papierów skarbowych – Skarbiec Obligacja

Ilu uczestników, tyle podejść do bieżącej sytuacji rynkowej. Spójrzmy na to na przykładzie portfeli ofensywnych. Grzegorz Zatryb zredukował po równo udział funduszy akcyjnych i po raz pierwszy w historii Ligi postawił na fundusz pieniężny – Skarbiec Kasa, któremu poświęcił jedną trzecią wirtualnej inwestycji. Choć, jak sam pisze, uparcie pozostaje optymistą, to jednak widmo wojen celnych jeszcze długo będzie ciążyło nad rynkami, podnosząc zmienność i nieprzewidywalność. Ryzyko zredukował również Jarosław Niedzielewski (Investors TFI), który kosztem funduszy akcyjnych i wspomnianego zrównoważonego postawił na Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, a także Grzegorz Raupuk (RDM Wealth Management), który pod koniec maja przekonwertował środki z trzech funduszy akcji na UniLokatę. Z kolei Adam Łukojć (TFI Allianz Polska) i Paweł Mizerski (AXA TFI) postąpili odwrotnie i zwiększyli udział funduszy o wyższym poziomie ryzyka. Łukojć twierdzi, że fundamentalnie nic złego nie dzieje się na rynkach, a np. osłabienie złotego względem euro oznacza dla części polskich spółek poprawę konkurencyjności w relacji do zagranicznych konkurentów. Patrząc jednak na zagregowany portfel wszystkich uczestników, zauważyć można, że udział funduszy akcji od początku trwania Ligi Ekspertów mieści się w przedziale 60-70% w portfelach ofensywnych i do 5% w portfelach defensywnych.

Na koniec czerwca najczęściej występującym funduszem w portfelach ofensywnych był Skarbiec Spółek Wzrostowych (4-krotnie), NN (L) Japonia (3) oraz Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) (3). W portfelach defensywnych najczęściej występuje Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (5), NN Lokacyjny Plus (4) oraz UniKorona Pieniężny (3).

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

Liga Ekspertówportfele funduszy

zobacz także

↑ na górę