Luty w Lidze Ekspertów: Na korektę nie ma mocnych

05.03.2018 | Wojciech Kiermacz
W lutym Warszawski Indeks Giełdowy zniżkował o -6,6%. Ofensywne strategie uczestników straciły średnio mniej, ale i tak był to najgorszy miesiąc od początku trwania Ligi Ekspertów

Luty na globalnych rynkach kapitałowych dał się mocno we znaki inwestorom. Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, stracił ok. -4,1%. Warszawski Indeks Giełdowy zanotował jeszcze większy, bo prawie 7-procentowy spadek. W takich warunkach wycena prawie wszystkich portfeli ofensywnych uczestników Ligi Ekspertów była niższa niż przed miesiącem (średnio o -2,37%). Wyjątkiem była strategia Sebastiana Buczka, prezesa Quercus TFI, która zyskała solidne +1,93%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


W przypadku zespołu Quercus TFI można mówić o kilku dobrych decyzjach na przestrzeni ostatniego miesiąca.  Pierwsza pochodzi z 26 stycznia, gdy zredukowany został udział QUERCUSA Agresywnego tuż przed korektą na rynkach. Następnie, już po najgłębszych spadkach, w portfelu pojawiły się trzy fundusze akcji (RosjaTurcja Global Growth). Zespół Quercus założył, że na krótką metę rynki są wyprzedane i okazało się, że miał rację. Pierwsze skrzypce w portfelu Sebastiana Buczka grał jednak QUERCUS Stabilny. Fundusz absolutnej stopy zwrotu oparł się korekcie i okazał się jednym z najbardziej zyskownych rozwiązań detalicznych w lutym (+2,8%).

Kolejny w zestawieniu był Paweł Mizerski z AXA TFI, którego portfel ofensywny stracił najmniej spośród pozostałych uczestników (-1,40%). Recepta była prosta – wysoki udział funduszu pieniężnego (ok. 60%), który częściowo zniwelował spadki w części akcyjnej strategii. Ekspert mówi bez ogródek, że „nadchodzi zima” na rynkach, przez co rozumie koniec ery ekspansywnej polityki monetarnej EBC i Fed. Wobec tego w obydwu portfelach ma obecnie wyłącznie jednostki AXA Lokacyjnego.

Na uwagę zasługują obydwie strategie Jana Żuralskiego z Private Wealth Consulting. Trzecie i pierwsze miejsce w zestawieniu portfeli ofensywnych i defensywnych, to zasługa jednego – umocnienia się dolara w stosunku do polskiego złotego. Uczestnik zainwestował wirtualne środki w zagraniczny funduszy pieniężny wyceniany w amerykańskiej walucie – Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD). Na umocnienie dolara zagrał również Kamil Cisowski z DI Xelion. Na miesiąc w jego portfelu defensywnym zagościł UniDolar Pieniężny (USD). Stopa zwrotu z tego funduszy sięgnęła w lutym +2,66%. Dolar umacnia się dzięki optymistycznym wypowiedziom członków Fed na temat tempa wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Rynki coraz bardziej biorą pod uwagę scenariusz czterech podwyżek stóp procentowych w tym roku.


Struktura zagregowanego portfela


Po lutowych przetasowaniach udział funduszy akcji w zagregowanym portfelu ofensywnym wciąż jest wysoki i wynosi 67%. Prawie 9% portfela stanowią fundusze pieniężne, które dla jednych służą do przeczekania burzy na rynkach, a dla drugich są rezerwą kapitału do wykorzystania w odpowiednim momencie na bardziej ryzykowne inwestycje.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

Liga Ekspertówwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę