Liga radzi: Portfele ekspertów kwitną w styczniu

05.02.2018 | Wojciech Kiermacz
To był najlepszy miesiąc pod względem wyników od początku Ligi Ekspertów. W styczniu opłaciło się mieć w portfelu spółki wzrostowe i akcje sektora technologicznego


W przypadku portfeli ofensywnych najlepszy wynik w styczniu wypracowała strategia Grzegorza Zatryba ze Skarbca TFI (+6,4%). Uczestnik większość środków zainwestował w fundusze akcji  notowanych w różnych rejonach świata, przy czym najwięcej dał mu zarobić Skarbiec Top Brands oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych (obydwa po ponad +10%). W portfelach tych funduszy znaleźć można spółki wzrostowe głównie z rynków rozwiniętych z sektora IT. Styczniowy wynik umocnił głównego stratega Skarbca na prowadzeniu w ogólnej klasyfikacji. Od czerwca ubiegłego roku stopa zwrotu z jego portfela wynosi już +14,5%.
Na drugim miejscu w zestawieniu styczniowych stóp zwrotu znalazł się Michał Stanek z Q Value (+4,9%). Wspólnym mianownikiem obydwu najlepszych portfeli są spółki wzrostowe. Ekspert postawił bowiem na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, a poza tym solidnie dały zarobić AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych oraz Ipopema Globalnych Megatrendów.

Pozostali eksperci również nie zasypywali gruszek w popiele. Portfele ofensywne siedmiu z 16 uczestników wypracowały stopę zwrotu wyższą od WIG (+3,6%), przede wszystkim dzięki inwestycjom za granicą. Część z nich (Filipowicz-Rybicka, Cisowski) wykorzystali fundusze z oferty zagranicznych TFI (BlackRock, Schroder, Templeton), a pozostałym wystarczyły fundusze polskich TFI.

Bez względu na powzięte środki sytuacja na globalnych rynkach akcyjnych sprzyjała podejmowaniu ryzyka. Obecnie obserwujemy zsynchronizowany wzrost gospodarczy, który pozytywnie działa na notowania spółek od rynków wschodzących, przez Europę aż po Stany Zjednoczone. Większość uczestników obstawia, że taka sytuacja będzie trwać nadal, choć oczywiście na horyzoncie rośnie ryzyko korekty.

Na tle strategii ofensywnych wyniki portfeli defensywnych nie były aż tak imponujące, ale i nie taki jest ich cel. W warunkach korekty na globalnym rynku długu, a także rozgrzanych rynków akcyjnych, kilku z nich zdecydowało się zainwestować większość wirtualnych środków w fundusze pieniężne (Bogusławski, Mizerski). Najbardziej zyskowna okazała się strategia Agaty Filipowicz-Rybickiej (+1,7%). Uczestniczka zbudowała swój portfel w oparciu fundusze fixed income, obligacji korporacyjnych oraz obligacji rynków wschodzących notowanych w walutach lokalnych. Drugi w styczniu był Krzysztof Socha (+1,5%). Do wyniku jego portfela najwięcej dołożył „dopalacz” w postaci funduszu akcji Europy Środkowo Wschodniej – Esaliens CEE Select.

W warunkach osłabiającego się dolara nie najlepsze wyniki w przeliczeniu na polskie złote osiągnęły strategie, w których duży udział miały fundusze z niezabezpieczonym ryzykiem walutowym. Tak było w przypadku portfela ofensywnego Jana Żuralskiego oraz portfela defensywnego Jacka Dekarza.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

Liga Ekspertów

zobacz także

↑ na górę