Liga radzi: Zobacz, jak inwestowali eksperci w czerwcu
05.07.2017 | Zespół Analiz Online
Po miesiącu od uruchomienia Ligi Ekspertów można wyciągnąć ciekawe wnioski

Większość spośród 18 uczestników dywersyfikuje obydwa portfele dobierając fundusze z ekspozycją na globalne rynki. Przeciętny portfel ofensywny składał się z 6 składników, a defensywny z 5. Najczęściej dobieranymi rozwiązaniami były Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) - pierwszy z nich znalazł się w 5 strategiach defensywnych, a drugi w 4 ofensywnych.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Czerwiec na rynkach kapitałowych był wymagający. Z jednej strony globalny rynek akcji mierzony indeksem MSCI AC World wzrósł o +0,3%, a solidnie zarobić dały giełdy w Azji, Turcji czy Stanach Zjednoczonych; rosła również giełda w Polsce. Z drugiej, kilkuprocentowe spadki dotknęły większość giełd Europy Zachodniej. W konsekwencji, w przypadku portfeli ofensywnych tylko 6 na 18 uczestników wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Gdyby zsumować wartość wszystkich portfeli ofensywnych na koniec czerwca i porównać ją ze stanem na początku miesiąca, to wartość takiej zagregowanej inwestycji prawie się nie zmieniła (+0,03%). Na ich tle lepiej wypadły strategie defensywne wypracowując w sumie +0,2%. 


Najlepiej w czerwcu poradziła sobie ofensywna strategia Andrzeja Czyrko z TFI PZU (+2,4%). Motorem napędowym był fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, który dzięki wzrostom amerykańskiego sektora biotechnologicznego dał zarobić najwięcej nie tylko w portfelu Andrzeja Czyrko, ale również spośród wszystkich rozwiązań wybranych do portfeli ofensywnych przez uczestników w czerwcu.


Wysoko w czerwcowym rankingu portfeli ofensywnych znaleźli się ci uczestnicy, którzy postawili na Turcję (Sebastian Buczek), Stany Zjednoczone (Krzysztof Socha) czy Azję (Karol Matczak).

Wśród strategii defensywnych najwyższy wynik wypracowała ta konstruowana przez Krzysztofa Sochę z Esaliens TFI. Ekspert 90% wirtualnych środków przeznaczył na Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych. Zarządzający tego funduszu, poprzez zagraniczne rozwiązanie źródłowe, inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne wyceniane w dolarach, w tym na amerykańskich rynku obligacji high-yield.

Strategie defensywne od ofensywnych charakteryzują się niższą zmiennością. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym czerwcowym wynikiem to 0,7 pkt. proc., podczas gdy w portfelach ofensywnych było to 4,2 pkt. proc. W przypadku tych uczestników, którzy postawili na zagraniczne fundusze wyceniane w euro i dolarze (Dekarz, Żuralski) lub też tych, którzy skonstruowali portfel w oparciu o obligacje korporacyjne lub dług skarbowy krajów wschodzących (Łukojć, Filipowicz-Rybicka) zmienność była jednak wyższa.  

Struktura aktywów w portfelach:


Analiza danych dla zagregowanego portfela ofensywnego, konstruowanego w oparciu o wszystkie portfele uczestników Ligi, wskazuje na niewielki wzrost awersji do ryzyka. W wyniku dokonywanych przez ekspertów zmian, w ciągu miesiąca wzrósł udział funduszy pieniężnych (o +4,5 pkt. proc.) i dłużnych (+1,4 pkt. proc.) kosztem funduszy mieszanych i absolutnej stopy zwrotu. Koresponduje to z najnowszym wskazaniem barometru inwestycyjnego uczestników Ligi (spadek do 0,39 pkt. w lipcu z 0,56 pkt. w czerwcu). 


W portfelu defensywnym najwyższy udział cały czas utrzymują fundusze dłużne (ok. 50%). Fundusze pieniężne odpowiadają za więcej niż jedną trzecią portfela. Średnio zarządzający utrzymywali w bezpiecznej strategii ok. 3,5% środków w rozwiązaniach akcyjnych. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

Liga Ekspertów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę