Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Bartosz Stryjewski

Zarządzający funduszami w BPS TFI

Bartosz_stryjewski
Portfel defensywnystart 28.02.2019 102 869,20 PLN
stan na 01.07.2020
+ 2,87 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 15.01.2020

Rynek dłużny

Początek ubiegłego roku polski dług skarbowy rozpoczął od  wzrostu rentowność obligacji 10-letnich do poziomu 3% i taki stan utrzymywał się praktycznie do połowy maja. Dopiero od  tego momentu rynek obligacji rozpoczął hossę sprowadzając rentowności obligacji do historycznych minimów. Przyczyn tak wzmożonego popytu należy upatrywać przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych. W tym czasie obligacje skarbowe niemal na całym świecie cieszyły się sporym powodzeniem, a pula krajów z ujemnymi rentownościami sukcesywnie się powiększała. Wpływ na tak duży popyt na obligacje miały z pewnością rosnące obawy inwestorów o światowy wzrost gospodarczy, w tym napięta sytuacja na linii USA-Chiny, przy jednoczesnym braku wyraźnych oznak wzrostu presji inflacyjnej. Aby zapobiec globalnemu kryzysowi przedstawiciele najważniejszych banków centralnych (FED oraz ECB) podejmowali w tym czasie działania, których zadaniem było zwiększenie ilości pieniądza na rynku, co powinno pobudzić wzrost gospodarczy. I właśnie ta „gołębia” retoryka najważniejszych banków centralnych będzie miała decydujący wpływ na dalszy rozwój sytuacji na rynku długu.
 
Z kolei na krajowym podwórku cenom polskich obligacji skarbowych sprzyjała niska podaż tych papierów spowodowana zapowiedzią niskiego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz wzmożone napływy do krajowych funduszy dłużnych. Wspomniane wydarzenia oraz odpowiednia selekcja papierów sprzyjały osiągnięciu bardzo dobrych wyników w zarządzanych przez BPS TFI w funduszach dłużnych.  Subfundusze BPS Obligacji Korporacyjnych oraz BPS Dłużny wypracowały najlepszy wynik w 2019 roku w swoich grupach porównawczych ze stopami zwrotu na poziomie odpowiednio 5,68% oraz 7,70%. Pozostałe subfundusze dłużne również osiągnęły bardzo dobre wyniki stopami zwrotu na poziomie: 3,16% BPS Obligacji, 2,95% BPS Konserwatywny oraz 2,24% BPS Spokojna Inwestycja, który jest dedykowany głównie Bankom Spółdzielczym.
 
 

TAGI:

Bartosz Stryjewski fundusze akcjifundusze dłużneKacper Żak Liga Ekspertów

nota biograficzna

Bartosz Stryjewski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 259. Doświadczenie na rynku finansowym zdobywał jako analityk finansowy i zarządzający funduszami m. in. w Domu Maklerskim BOŚ S.A., w NORDEA PTE S.A. oraz PTE WARTA S.A. Pracował również jako doradca inwestycyjny klienta indywidualnego w Citibanku Handlowym S.A. W BPS TFI będzie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami: BPS Oszczędnościowy, BPS, Konserwatywny, BPS Obligacji Korporacyjnych, BPS Obligacji, BPS Dłużny oraz BPS Stabilnego Wzrostu.
↑ na górę