Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zbigniew Obara

Menedżer Zespołu Analiz i Doradztwa w Alior Bank

Zbigniew_obara_alior
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 80 661,04 PLN
stan na 31.03.2020
- 19,34 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 93 845,81 PLN
stan na 31.03.2020
- 6,15 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 07.01.2020
Komentarz roczny do portfela
 
ofensywnego
Rynki rozwinięte zakończyły 2019 rok z ponad 20-proc. stopami zwrotu, a spółki globalne IT – prawie 50-proc., co jest najwyższym wynikiem od 1999 roku, poprzedzającym pęknięcie milenijnej hossy internetowej. Co więcej, działo się to w okresie łagodnego, ale jednak spadku wskaźników ekonomicznych dla globalnej gospodarki, spadku wymiany handlowej i narastaniu nierównowag makroekonomicznych związanych z rosnącym zadłużeniem i deficytem USA, oraz wielu amerykańskich korporacji, także w wyniku „optymalizacji” struktury kapitału w wyniku skupów akcji własnych.
 
Udaną końcówkę roku, niwelującą nieco przepaść względem stóp zwrotu z rynków rozwiniętych, zanotowały także rynki wschodzące ogółem oraz aktywa surowcowe. Polski rynek akcji był natomiast najgorszy na świecie pomimo jednej z najwyższych dynamik wzrostu PKB.
 
Sposobem na wygenerowanie najwyższej stopy zwrotu w portfelu ofensywnym był więc jak największy udział funduszy akcji, w tym rynków rozwiniętych, i/lub funduszy tematycznych opartych o spółki wzrostowe/IT, czego starałem się unikać, gdyż obecna sytuacja na zagranicznych rynkach finansowych przywołuje nieco tę sprzed 20 lat, kiedy to też mieliśmy podobną sekwencję zdarzeń: kryzys rynków wschodzących -> bańka na spółkach IT -> po drodze silny dolar itp. Obecnie w przeciwieństwie do przeszłości ryzyko „pęknięcia” balona jest znacznie mniejsze, niemniej w 2020 rok wchodzę z portfelem defensywnie nastawionym, z jedyną ekspozycją akcyjną na rynek polski. Czy najsłabszy geograficznie rynek akcji w 2019, może być najlepszy w 2020? Wiele na to wskazuje, a wśród argumentów wymieniłbym następujące:

  • niski kurs złotego, zwłaszcza w stosunku do USD, wpływający na relatywną „taniość” polskich aktywów dla inwestorów zagranicznych.
  • Systematyczna poprawa strukturalnego popytu i podaży - likwidacja tzw. „suwaka” OFE (w związku z całkowitą likwidacją OFE w połowie `20) zlikwiduje nawis podażowy, z kolei strukturalny popyt z PPK – będzie systematycznie przybierał na sile.
  • powolna (stopniowa) normalizacja sytuacji w budownictwie i perspektywa dalszych inwestycji infrastrukturalnych.
  • przejście przez okres niekorzystnych przetasowań w indeksach globalnych w ubiegłym roku – brak nawisu podaży ze strony funduszy zagranicznych inwestujących pasywnie.
  • znajdujący się w dobrej kondycji, ale nie sygnalizujący jeszcze oznak „przegrzania” rynek nieruchomości mieszkalnych w dużych miastach, generujący potencjalnie pozytywne efekty mnożnikowe związane z urządzaniem tych mieszkań, budową wokół infrastruktury itp.
  • dobra sytuacja strategiczna (malejąca konkurencja wewnątrzsektorowa, postępujący proces konsolidacji i dodatnich efektów skali działalności) sektora finansowego (banki + ubezpieczyciele) odpowiadającego za 30-40% szerokiego indeksu akcji GPW.
  • zdecydowana przewaga na polskim rynku spółek bardziej odpornych na ewentualne spowolnienie globalnej koniunktury typu value z sektora paliwowo-energetycznego, czy surowcowego z niskimi wskaźnikami P/E, względem przewagi spółek wzrostowych (znacznie droższe w relacji do jednostki zysku na akcję) dominujących z kolei na rynkach rozwiniętych, których kursy są znacznie bardziej podatne na spadki w okresie zmian tendencji rynkowych.
  • niskie odczyty wskaźnika wyprzedzającego PMI w Polsce – dogodna baza do odbicia.
 
defensywnego
Dzięki wycofaniu się „rakiem” amerykańskiej Rezerwy Federalnej z cyklu podwyżek stóp procentowych i utrzymaniu akomodacyjnych polityk monetarnych przez pozostałe czołowe banki centralne na świecie, 2019 rok był bardzo dobrym okresem dla większości segmentów inwestowalnych poprzez dostępne na polskim rynku fundusze obligacji, czyli zarówno obligacji skarbowych DM, korporacyjnych IG i HY, jak również długu rynków wschodzących, w tym w walutach lokalnych. To właśnie ta ostatnia klasa aktywów była głównym kontrybutorem do wyniku portfela przez większą część roku. W Polsce na rynku obligacji skarbowych po raz pierwszy w historii doszliśmy do ujemnych realnych (nominalne minus inflacja) stóp procentowych na całej krzywej dochodowości, a w segmencie korporatów, do podwyższonej selektywności popytu.
 
Tym samym 2020 rok stanowi bardzo duże wyzwanie dla składu portfela ze względu na ograniczoną możliwość jednoczesnego wzrostu na rynkach akcji i obligacji jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Wydaje się, że szereg czynników ryzyka, zwłaszcza dla zagranicznych segmentów obligacji jak oczekiwana inflacja czy odsetek bankructw emitentów – wydaje się niedoszacowany, w związku z czym portfel aktualnie opieram o dług indeksowany stopą inflacji w zagranicznej części oraz o niskie duration – ryzyku stopy procentowej, w przypadku części krajowej.
 
Pomimo wysokich kursów na rynkach akcji, w dobie wyżej wymienionych ryzyk, oraz niskich wycen na krajowym rynku akcji, wykorzystuję także całkowicie limit na instrumenty niedłużne.
 

TAGI:

Liga EkspertówZbigniew Obara

Barometr inwestycyjny

Prognoza na marzec 2020

nota biograficzna

Zbigniew Obara
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, najpierw na stanowisku analityka, a od 2015 roku i obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
↑ na górę