Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w TFI Allianz Polska

Adam_lukojc
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 97 002,98 PLN
stan na 14.06.2019
- 3,00 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 98 576,33 PLN
stan na 14.06.2019
- 1,42 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 31.05.2019
W maju nastroje na rynkach się ochłodziły. Po silnych wzrostach w pierwszych czterech miesiącach roku, indeksy na rynkach rozwiniętych spadły. Nadzieje na szybkie zakończenie sporu o handel między Stanami Zjednoczonymi a Chinami okazały się płonne. „Wojna handlowa” przedłuża się i zaostrza – a to może oznaczać cios dla wyników niektórych spółek. Wsparcie dla cen akcji mogą przynieść banki centralne; ale możliwe poluzowanie polityki monetarnej przez amerykański Bank Rezerwy Federalnej zostało już wcześniej uwzględnione w cenach akcji. Dane makroekonomiczne generalnie przestały zaskakiwać negatywnie tak często, jak we wcześniejszych miesiącach, ale mniejsza liczba nieprzyjemnych niespodzianek wydaje się wynikać w dużej mierze z obniżających się oczekiwań ekonomistów.
 
Są przynajmniej dwa scenariusze, na które mogą liczyć optymiści. Po pierwsze, dane makroekonomiczne mogą zacząć się poprawiać – np. w wyniku poprawy nastrojów, spadku cen ropy albo stymulacji fiskalnej w niektórych krajach. Po drugie, spór o handel może się nagle zakończyć. Niestety, na razie niewiele argumentów przemawia za tym, że wystąpi któryś z tych scenariuszy. Z drugiej strony, pesymiści mają wsparcie w rynkach innych niż akcyjne. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły do poziomów, które sugerują, że inwestorzy na rynku instrumentów dłużnych spodziewają się pogorszenia sytuacji gospodarczej. Wzrosły spready kredytowe; spadły ceny zwłaszcza obligacji emitentów o niższej wiarygodności.
 
Akcje notowane na warszawskiej giełdzie są przy tym względnie atrakcyjne – zwłaszcza po wyprzedaży z początku maja. Atrakcyjne wyceny, względnie wysokie dywidendy i niska wrażliwość na problemy w handlu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi mogą stanowić ochronę przed ewentualną korektą na światowych rynkach akcji. Dlatego w Portfelu Ofensywnym względnie duży udział mają fundusze inwestujące na polskim rynku akcji. Ryzyko Portfela Defensywnego pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Składy obu Portfeli pozostają bez zmian.

TAGI:

Adam Łukojć Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na czerwiec 2019

nota biograficzna

Adam Łukojć
Zarządzający funduszami, odpowiedzialny m.in. za Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek i Allianz Stabilnego Wzrostu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a obecnie doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego. W TFI Allianz zatrudniony od początku 2017 roku. W latach 2012-2016 pracował w Skarbiec TFI, w latach 2007-2011 - w Credit Suisse Asset Management (Polska), a w latach 2005-2006 w Domu Inwestycyjnym Nehrebetius. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty z analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, inwestycji alternatywnych i zarządzania ryzykiem: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Członek CFA Practice Analysis Committee.
↑ na górę