Adam Łukojć

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w TFI Allianz Polska

Adam_lukojc
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 97 143,66 PLN
stan na 12.09.2019
- 2,86 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 99 238,77 PLN
stan na 12.09.2019
- 0,76 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 31.07.2019
W lipcu rynki żyły nadzieją na wsparcie ze strony banków centralnych. Oczekiwano, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe zostaną obniżone, a w strefie euro zostanie wprowadzony kolejny program skupu obligacji. Wzrosły ceny obligacji - nie tylko skarbowych, lecz także korporacyjnych. Niższe rentowności obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa oznaczają mniejsze koszty finansowe, co wspierało ceny akcji; dodatkowo, na rynki akcji może popłynąć kapitał od inwestorów zniechęconych do rynku długu przez skromne rentowności.

Z kolei dane makroekonomiczne nie wspierały rynków akcji. Najprawdopodobniej niektóre gospodarki w Europie Zachodniej są obecnie na granicy recesji; spowolnienie gospodarcze zaczyna być też odczuwalne m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Wpływ spowolnienia na wyniki spółek giełdowych jest jednak na razie ograniczony. Zyski spółek na głównych rynkach rozwiniętych przestały rosnąć lub rosną znacznie wolniej niż w zeszłym roku; na razie jednak nie ma szerokiego spadku zysków. Wyceny na wielu rynkach akcji są wyższe od średnich, lecz mogą być wciąż podtrzymywane przez niską rentowność innych aktywów - zwłaszcza obligacji.

Oprócz spowolnienia gospodarczego, ryzykiem dla wyników spółek giełdowych mogą być „wojny handlowe”. Stany Zjednoczone i Chiny wciąż nie doszły do porozumienia; tymczasem wybuchły zatargi między Japonią a Koreą Południową oraz między Unią Europejską a Szwajcarią. Niektórzy obserwatorzy zaczęli wieszczyć nadejście „epoki post-globalnej”; niezależnie od etykiet, wydaje się, ze część spółek będzie musiała się dostosować do nowych realiów, m.in. przebudowując swoje łańcuchy dostaw. Na razie jednak inwestorzy wydają się więcej uwagi poświęcać polityce monetarnej i nadchodzącemu wsparciu ze strony banków centralnych niż zagrożeniom dla handlu.

TAGI:

Adam Łukojć EBCFEDLiga Ekspertówrynek akcjirynek długu

Barometr inwestycyjny

Prognoza na wrzesień 2019

nota biograficzna

Adam Łukojć
Zarządzający funduszami, odpowiedzialny m.in. za Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek i Allianz Stabilnego Wzrostu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a obecnie doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego. W TFI Allianz zatrudniony od początku 2017 roku. W latach 2012-2016 pracował w Skarbiec TFI, w latach 2007-2011 - w Credit Suisse Asset Management (Polska), a w latach 2005-2006 w Domu Inwestycyjnym Nehrebetius. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty z analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, inwestycji alternatywnych i zarządzania ryzykiem: ACMA, CAIA, CFA, CGMA i PRM. Członek CFA Practice Analysis Committee.
↑ na górę