Jarosław Niedzielewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji w Investors TFI

Jaroslaw_niedzielewski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 110 894,62 PLN
stan na 14.08.2019
+ 10,89 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 106 222,78 PLN
stan na 14.08.2019
+ 6,22 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 01.08.2019
Lipiec przyniósł nie tylko kontynuację czerwcowej fali wzrostów na Wall Street, ale również największą od pamiętnego stycznia 2018 roku liczbę sesji (niemal co druga), które zakończyły się ustanowieniem rekordów indeksu S&P500. Rekordy biły też reprezentujący spółki technologiczne indeks Nasdaq, jak i przemysłowy indeks Dow Jonesa.

To drugie jest o tyle dziwne, że sektor przemysłowy amerykańskiej gospodarki przeżywa w tym roku ciężkie chwile. Niskie wartości wskaźników PMI, spadające wskaźniki produkcji przemysłowej oraz słabnąca dynamika inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa wskazują jednoznacznie na trwające spowolnienie. Pogarszający się stan gospodarki dostrzegają (na całym świecie) rynki obligacji oraz banki centralne, ale rynki akcji niewiele sobie z tego robią. Rozbieżność między obrazem płynącym z danych makroekonomicznych, a nastrojami na rynkach akcji najlepiej widać w Europie. Wskaźniki pokazujące koniunkturę w handlu czy przemyśle spadły do poziomów widzianych ostatnio w 2011 lub nawet 2009 roku.

Równolegle indeksy akcji zachowują się relatywnie dobrze, wspinając się śladem Wall Street. Tak różne postrzeganie rzeczywistości przez inwestorów na rynkach akcji i obligacji nie może trwać długo i któraś ze stron powinna ostatecznie okazać się wygraną. Choć wciąż nie ma jednoznacznych dowodów na to, że będziemy mieli do czynienia z powtórzeniem scenariusza lat 2016-2017, kiedy to po pokazie siły na rynkach akcji, nastąpił renesans światowego handlu i wzrostu gospodarczego (szczególnie przemysłu) od Chin, przez Europę po USA, to jednak można mieć nadzieję, że tak właśnie się stanie. Dotychczasowa siła rynków akcji może na to wskazywać.

Dopóki konsument (i usługi) trzymają się mocno, a przedsiębiorstwa nie zaczęły w panice ciąć kosztów zatrudnienia, dopóty obecne spowolnienie nie powinno przeistoczyć się w recesję, której pojawienie się zaczynają już niemalże wyceniać obligacje. Z drugiej strony kilkutygodniowa fala wzrostów wpłynęła na tak wyraźną poprawę nastrojów wśród inwestorów m.in. na amerykańskim rynku akcji, że sierpniowej korekty nie sposób wykluczyć.

W portfelu ofensywnym pozycję lidera po funduszu Investor Zrównoważony przejął fundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. W przypadku portfela defensywnego nadal dominuje fundusz Investor Oszczędnościowy, który ma generować stabilny przyrost aktywów w oparciu o zmiennokuponowe obligacje firm, banków i skarbu państwa.

TAGI:

Jarosław Niedzielewski Liga EkspertówUSA

Barometr inwestycyjny

Prognoza na sierpień 2019

nota biograficzna

Jarosław Niedzielewski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 r. Karierę rozpoczynał jako analityk w Fidelia Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Następnie pracował m.in. w ABB TFP S.A.oraz DWS Polska TFI S.A., gdzie pełnił kolejno funkcję zarządzającego funduszami akcji, szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, a od stycznia 2008 roku - Chief Investment Officer (CIO). W Investors TFI pełni funkcję dyrektora Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer (CIO). Jarosław Niedzielewski jest jednym z zarządzających funduszami najczęściej cytowanych w mediach finansowych, jak również autorem comiesięcznych komentarzy rynkowych publikowanych na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.
↑ na górę