Agata Filipowicz-Rybicka

Strateg rynków finansowych w Alior Bank

Agata_filipowicz
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 98 250,48 PLN
stan na 19.08.2019
- 1,75 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 99 920,59 PLN
stan na 19.08.2019
- 0,08 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 01.07.2019
Po słabym maju rynki finansowe powróciły do wzrostów. Zwrot w dość sezonowo słabym okresie zapewniła amerykańska Rezerwa Federalna, która zasadniczo zmieniła retorykę na gołębią. Fed w obawie o wpływ wojen handlowych na globalną gospodarkę, ale w szczególności potencjał spowolnienia wzrostu w USA, wyraźnie zakomunikował zakończenie dotychczasowego cyklu zacieśniania monetarnego z potencjałem do obniżek stóp procentowych. W ocenie rynku dość pewne staje się rozpoczęcie cyklu już lipcu, co uzyskało odzwierciedlenie w wycenach zarówno akcji jak i długu. Kolejnym czynnikiem cenotwórczym w czerwcu stało się zaostrzenie stosunków międzynarodowych na linii USA-Iran, co także w kontekście wzrostu ryzyka geopolitycznego podbiło wyceny ropy i złota. Na tym tle portfele zachowywały się wyjątkowo dobrze. Portfel ofensywny zyskał ponad 6%, a defensywny ok. 3%. Najlepiej poradziły sobie fundusze oparte na surowcach w tym złocie oraz rynkach wschodzących, również wśród rozwiązań obligacyjnych. W kolejnych miesiącach rynki będą miały możliwość przetestowania dotychczasowych oczekiwań wobec Fed, a co za tym idzie kluczowa pozostanie decyzja ws. stóp procentowych. Rozczarowanie może przynieść korektę dobrych nastrojów, jednak w szerszej perspektywie nie zmieni fundamentów zapatrywań, w szczególności, jeśli negocjacje handlowe USA z Chinami będą się przeciągać. W tym kontekście w lipcu składy portfeli pozostawiam bez zmian.

TAGI:

Agata Filipowicz-Rybicka FEDLiga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na sierpień 2019

nota biograficzna

Agata Filipowicz-Rybicka
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie na kierunku zarządzania finansami przedsiębiorstw jako magister inżynier. Pracę rozpoczęła w 2003 r. w Biurze Maklerskim BPH S.A. W latach 2003-2007 związana ze sprzedażą produktów inwestycyjnych początkowo w Biurze Maklerskim a następnie w Banku BPH SA. W latach 2007-2009 w Banku Pekao SA odpowiedzialna za kierowanie Punktem Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao S.A. i aktywne wsparcie inwestycji klientów. W 2009 roku uzyskała licencję Maklera Papierów Wartościowych. Od 2009 do 2016 roku ponownie w Biurze Maklerskim BPH SA. początkowo jako analityk, a następnie szef Zespołu Analiz. Odpowiedzialna za kierowanie analizami i wycenami spółek na GPW, opracowywanie komentarzy wydarzeń makroekonomicznych, analizy rynku kapitałowego, FX i FI. Przewodniczyła komitetom analitycznym w ramach tworzonych prognoz rynkowych na potrzeby wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjnych klientom Banku. Aktywnie związana z promocją i szerzeniem wiedzy o rynkach finansowych również wśród środowisk akademickich współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2016 r. dołączyła do zespołu Alior Banku S.A., początkowo jako kierownik zespołu analiz w Biurze Maklerskim. Od czerwca 2017 r. strateg rynków finansowych w Biurze Maklerskim Alior Bank jako członek Komitetu Decyzyjnego odpowiada za sporządzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych.
↑ na górę