Agata Filipowicz-Rybicka

Strateg rynków finansowych w Alior Bank

Agata_filipowicz
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 100 572,57 PLN
stan na 17.04.2019
+ 0,57 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 99 230,38 PLN
stan na 17.04.2019
- 0,77 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 28.03.2019
Marzec na rynkach finansowych przyniósł zmiany optyki głównych banków centralnych. EBC wydłużył horyzont niskich stóp procentowych, a także wprowadził dodatkową płynność w postaci TLTRO. Fed z kolei odstąpił od zakładanych w tym roku dwóch podwyżek stóp procentowych, co w praktyce może oznaczać zakończenie cyklu lub nawet, w ocenie rynków, powrót do obniżek. Tak zasadnicza zmiana retoryki banków centralnych podyktowana była obniżonymi projekcjami makroekonomicznymi na kolejne lata, co w konsekwencji wyraźnie zmieniło układ sił na długu, ale i na wielu rynkach akcji. Na razie mniej restrykcyjna polityka Fed powinna sprzyjać inwestorom na rynkach akcji, jednak kontekst gospodarczy może wkrótce przeważyć nad optymizmem. Powyższe skłania mnie do lekkiego zredukowania ryzyka w portfelu ofensywnym oraz doważenie się w fundusze dłużne. W tym miesiącu z portfela usuwam fundusz UniAkcje Wzrostu a zastępuje go funduszem z ekspozycją na krajowy dług – PZU Dłużny Aktywny. Nie oznacza to wprawdzie braku wiary w krajowy rynek akcji, na który ekspozycję pozostawiam poprzez Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN), a jedynie skorzystanie na potencjału krajowego rynku długu na fali umocnienia rynków bazowych, a także potencjału niższego tempa wzrostu gospodarczego przy wciąż niskiej inflacji. W portfelu dłużnym Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) zastępuję w połowie Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) i w połowie PZU Dłużnym Aktywnym.

TAGI:

Agata Filipowicz-Rybicka Liga Ekspertówrynek akcjirynek długu

Barometr inwestycyjny

Prognoza na kwiecień 2019

nota biograficzna

Agata Filipowicz-Rybicka
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie na kierunku zarządzania finansami przedsiębiorstw jako magister inżynier. Pracę rozpoczęła w 2003 r. w Biurze Maklerskim BPH S.A. W latach 2003-2007 związana ze sprzedażą produktów inwestycyjnych początkowo w Biurze Maklerskim a następnie w Banku BPH SA. W latach 2007-2009 w Banku Pekao SA odpowiedzialna za kierowanie Punktem Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao S.A. i aktywne wsparcie inwestycji klientów. W 2009 roku uzyskała licencję Maklera Papierów Wartościowych. Od 2009 do 2016 roku ponownie w Biurze Maklerskim BPH SA. początkowo jako analityk, a następnie szef Zespołu Analiz. Odpowiedzialna za kierowanie analizami i wycenami spółek na GPW, opracowywanie komentarzy wydarzeń makroekonomicznych, analizy rynku kapitałowego, FX i FI. Przewodniczyła komitetom analitycznym w ramach tworzonych prognoz rynkowych na potrzeby wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjnych klientom Banku. Aktywnie związana z promocją i szerzeniem wiedzy o rynkach finansowych również wśród środowisk akademickich współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2016 r. dołączyła do zespołu Alior Banku S.A., początkowo jako kierownik zespołu analiz w Biurze Maklerskim. Od czerwca 2017 r. strateg rynków finansowych w Biurze Maklerskim Alior Bank jako członek Komitetu Decyzyjnego odpowiada za sporządzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych.
↑ na górę