Jarosław Niedzielewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji w Investors TFI

Jaroslaw_niedzielewski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 107 820,11 PLN
stan na 17.04.2019
+ 7,82 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 104 681,47 PLN
stan na 17.04.2019
+ 4,68 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 01.04.2019
W połowie marca najważniejsze indeksy akcji, kontynuując tegoroczny marsz w górę, zaatakowały poziomy z początku października ubiegłego roku, kiedy to rozpoczęła się silna korekta. Pierwsza próba pokonania jesiennych szczytów nie powiodła się i końcówka marca przyniosła wyraźne osłabienie dynamiki tegorocznej hossy. Głównymi czynnikami, które mogły (i nadal mogą) powstrzymywać globalne giełdy przed kontynuacją odbicia z pierwszych 10 tygodni nowego roku były zarówno słabe dane napływające z głównych gospodarek (szczególnie strefy euro), jak i silne zachowanie rynku obligacji, korespondujące z istotnym złagodzeniem retoryki banków centralnych.

Gwałtowny spadek dochodowości amerykańskich obligacji, spowodował nawet inwersję krzywej rentowności (rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej stopy procentowej Fed). Ponieważ zjawisko to było często sygnałem ostrzegawczym przed nadciągającą recesją, inwestorzy przystąpili do realizacji tegorocznych zysków. Biorąc pod uwagę nieco słabsze dane gospodarcze, wyższy poziom wycen oraz powrót indeksów do punktu wyjścia po ubiegłorocznym krachu, trudno jest znaleźć argumenty za rychłym ustanowieniem nowych rekordów przez indeksy akcji na Wall Street.

Z drugiej jednak strony poza nieco lepszymi nastrojami wśród zarządzających w USA, uczestnicy funduszy akcyjnych umarzali jednostki w pierwszym kwartale, co nie świadczy o przesadnej euforii. Natomiast spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie było już wycenianie od pewnego czasu, ale póki co nie ma jeszcze twardych dowodów na to, że może się ono przekształcić w recesję. Ponieważ w obecnych warunkach trudno jest o jednoznaczną ocenę rynkowych perspektyw na najbliższe tygodnie, skład portfeli nie zmienił się.

W portfelu ofensywnym ryzyko akcyjne nadal pozostaje ograniczone do ok. 50% aktywów, a główną pozycję zajmuje fundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. W funduszu portfelu defensywnym, w dalszym ciągu dominuje fundusz Investor Oszczędnościowy (d. Investor Płynna Lokata), który ma generować stabilny przyrost aktywów w oparciu o zmiennokuponowe obligacje firm, banków i skarbu państwa.

TAGI:

Jarosław Niedzielewski Liga Ekspertówrynek akcjiUSA

Barometr inwestycyjny

Prognoza na kwiecień 2019

nota biograficzna

Jarosław Niedzielewski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 r. Karierę rozpoczynał jako analityk w Fidelia Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Następnie pracował m.in. w ABB TFP S.A.oraz DWS Polska TFI S.A., gdzie pełnił kolejno funkcję zarządzającego funduszami akcji, szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, a od stycznia 2008 roku - Chief Investment Officer (CIO). W Investors TFI pełni funkcję dyrektora Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer (CIO). Jarosław Niedzielewski jest jednym z zarządzających funduszami najczęściej cytowanych w mediach finansowych, jak również autorem comiesięcznych komentarzy rynkowych publikowanych na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.
↑ na górę