Agata Filipowicz-Rybicka

Strateg rynków finansowych w Alior Bank

Agata_filipowicz
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 99 042,74 PLN
stan na 17.06.2019
- 0,96 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 99 401,31 PLN
stan na 17.06.2019
- 0,60 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 31.05.2019
Korekcyjne piętno jakie przylgnęło do maja niestety i w tym roku okazało się znamienne. Spadki miały charakter globalny i były pokłosiem eskalacji konfliktu handlowego USA z Chinami. Nie mniejsze obawy zaczynają jednak napływać ze strony makroekonomii. Największe gospodarki rozwinięte wykazują symptomy osłabienia, co nie umyka polityce monetarnej banków centralnych. EBC pozostaje przy rekordowo niskich stopach procentowych oraz zapowiada TLTRO, a Fed przerywa ścieżkę zacieśniania monetarnego być może definitywnie ją kończąc. W tym układzie rynki nie pozostały bez reakcji i zdyskontowały niepewność.

W kolejnych miesiącach kluczowe okazać się może jednak podejście amerykańskiej administracji do łagodzenia skutków ceł na chińskie towary, które również obciążają amerykańskie podmioty. Ten aspekt może przeważyć w negocjacjach handlowych, które pomimo ostatniej eskalacji konfliktu nadal trwają. Wydaje się zatem, że szanse na porozumienie pozostają dość realne. Powyższe wraz z wciąż wysokim momentum gospodarki światowej sprzyja oczekiwaniu na wyhamowanie korekty i próby odbicia na rynkach akcji, choć warto podkreślić, że dominująca w maju na rynkach awersja do ryzyka może jeszcze przez jakiś czas obciążać w szczególności bardziej ryzykowne aktywa. W tym kontekście składy portfeli na razie pozostawiam niezmienne.

TAGI:

Agata Filipowicz-Rybicka Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na czerwiec 2019

nota biograficzna

Agata Filipowicz-Rybicka
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie na kierunku zarządzania finansami przedsiębiorstw jako magister inżynier. Pracę rozpoczęła w 2003 r. w Biurze Maklerskim BPH S.A. W latach 2003-2007 związana ze sprzedażą produktów inwestycyjnych początkowo w Biurze Maklerskim a następnie w Banku BPH SA. W latach 2007-2009 w Banku Pekao SA odpowiedzialna za kierowanie Punktem Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao S.A. i aktywne wsparcie inwestycji klientów. W 2009 roku uzyskała licencję Maklera Papierów Wartościowych. Od 2009 do 2016 roku ponownie w Biurze Maklerskim BPH SA. początkowo jako analityk, a następnie szef Zespołu Analiz. Odpowiedzialna za kierowanie analizami i wycenami spółek na GPW, opracowywanie komentarzy wydarzeń makroekonomicznych, analizy rynku kapitałowego, FX i FI. Przewodniczyła komitetom analitycznym w ramach tworzonych prognoz rynkowych na potrzeby wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjnych klientom Banku. Aktywnie związana z promocją i szerzeniem wiedzy o rynkach finansowych również wśród środowisk akademickich współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2016 r. dołączyła do zespołu Alior Banku S.A., początkowo jako kierownik zespołu analiz w Biurze Maklerskim. Od czerwca 2017 r. strateg rynków finansowych w Biurze Maklerskim Alior Bank jako członek Komitetu Decyzyjnego odpowiada za sporządzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych.
↑ na górę