Agata Filipowicz-Rybicka

Strateg rynków finansowych w Alior Bank

Agata_filipowicz
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 93 185,87 PLN
stan na 16.01.2019
- 6,81 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 97 817,91 PLN
stan na 16.01.2019
- 2,18 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 04.01.2019
2018 nie był łatwym czasem w szczególności dla ryzykownych aktywów. Wojny handlowe na świecie czy zmiany w polityce monetarnej największych banków centralnych odcisnęły swoje piętno zarówno na portfelu ofensywnym jak i defensywnym. Spore znaczenie miały również ruchy walutowe, w tym osłabienie walut emerging markets będące konsekwencją mocnego dolara. Obawy o słabnącą koniunkturę na świecie odpowiadały również za przecenę na rynkach surowców, które dodatkowo traciły na polityce międzynarodowej w tym na nakładanych sankcjach na producentów ropy.

Końcówka roku dała jednak nadzieję na powrót koniunktury. Szansą na odreagowanie może stać się nieco złagodzona ścieżka polityki monetarnej Fed, która zakłada mniejszą liczbę podwyżek w tym roku, ale również utrzymujące się prognozy tylko łagodnego schładzania globalnej gospodarki. Wyraźnym impulsem dla rynków mogłoby się stać również potencjalne porozumienie handlowe USA z Chinami, ale warto jednocześnie podkreślić, że i bez niego na razie perspektywy wyników spółek w USA i Europie w kolejnych kwartałach prezentują się dobrze. To sprawia, że u progu nowego roku składy portfeli pozostawiam niezmienne, licząc na odpracowanie strat przede wszystkim przez rynki wschodzące i surowce.

TAGI:

Agata Filipowicz-Rybicka Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na styczeń 2019

nota biograficzna

Agata Filipowicz-Rybicka
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie na kierunku zarządzania finansami przedsiębiorstw jako magister inżynier. Pracę rozpoczęła w 2003 r. w Biurze Maklerskim BPH S.A. W latach 2003-2007 związana ze sprzedażą produktów inwestycyjnych początkowo w Biurze Maklerskim a następnie w Banku BPH SA. W latach 2007-2009 w Banku Pekao SA odpowiedzialna za kierowanie Punktem Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao S.A. i aktywne wsparcie inwestycji klientów. W 2009 roku uzyskała licencję Maklera Papierów Wartościowych. Od 2009 do 2016 roku ponownie w Biurze Maklerskim BPH SA. początkowo jako analityk, a następnie szef Zespołu Analiz. Odpowiedzialna za kierowanie analizami i wycenami spółek na GPW, opracowywanie komentarzy wydarzeń makroekonomicznych, analizy rynku kapitałowego, FX i FI. Przewodniczyła komitetom analitycznym w ramach tworzonych prognoz rynkowych na potrzeby wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjnych klientom Banku. Aktywnie związana z promocją i szerzeniem wiedzy o rynkach finansowych również wśród środowisk akademickich współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2016 r. dołączyła do zespołu Alior Banku S.A., początkowo jako kierownik zespołu analiz w Biurze Maklerskim. Od czerwca 2017 r. strateg rynków finansowych w Biurze Maklerskim Alior Bank jako członek Komitetu Decyzyjnego odpowiada za sporządzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych.
↑ na górę