Jarosław Niedzielewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji w Investors TFI

Jaroslaw_niedzielewski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 102 330,94 PLN
stan na 16.01.2019
+ 2,33 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 104 048,83 PLN
stan na 16.01.2019
+ 4,05 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 03.01.2019
W przeciwieństwie do względnie spokojnego i zyskownego 2017 roku, rok 2018 przyniósł inwestorom podwyższoną zmienność i nominalne straty odnotowane na wielu klasach aktywów. Co prawda indeksy na Wall Street długo i dzielnie broniły honoru rynków akcji (pod koniec września ustanawiając nawet nowe rekordy), jednak nawet one skapitulowały w ostatnim kwartale pod naporem pojawiających się wątpliwości co do trwałości ekspansji gospodarczej w 2019 roku (wojny handlowe, stopy procentowe, ceny ropy itd.).

Ponieważ przez większość roku fundamenty wspierały pozytywne nastawienie do amerykańskiego rynku akcji i trwającej tam hossy, znaczną część portfela ofensywnego stanowiły fundusze akcyjne lub mieszane w większym lub mniejszym stopniu korzystające z trwającego w USA trendu wzrostowego. Zmiana ekspozycji portfela na rynek akcji dokonywała się zasadniczo przez wymianę głównej pozycji, którą stanowił albo fundusz Investor Zrównoważony, albo fundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Utrzymujące się przez cały rok  5-proc. zaangażowanie w funduszu Investor Gold Otwarty miało zwiększyć dywersyfikację i działać jako forma zabezpieczenia portfela (przynajmniej teoretycznie).

Zadziwiająca, szczególnie w grudniu, słabość indeksów akcji na Wall Street, częściowo podważyła pozytywne nastawienie do rynków akcji. Wciąż jednak brak jest jednoznacznych, fundamentalnych sygnałów usprawiedliwiających istotne ograniczenie ryzyka w portfelu ofensywnym. Dlatego w styczniu w dalszym ciągu istotną jego część stanowią produkty bazujące na rynkach akcji. Jednak ekspozycja na tę klasę aktywów nie przekracza 50% i w kolejnych miesiącach może jeszcze spaść, jeśli sytuacja na giełdach nie poprawi się lub jeśli napływające z gospodarek dane będą świadczyły o nadciagającym spowolnieniu (recesji).

Struktura portfela defensywnego praktycznie przez cały rok była stała. W jego skład wchodziły trzy fundusze inwestujące na rynku długu (skarbowego i korporacyjnego) w przeważającej części związanego z polskimi emitentami. W portfelu tym dominował fundusz Investor Płynna Lokata, który ma generować stabilny przyrost aktywów w oparciu o zmionnokuponowe obligacje firm, banków i Skarbu Państwa. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 roku skład portfela defensywnego istotnie się nie zmieni.     

TAGI:

Jarosław Niedzielewski Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na styczeń 2019

nota biograficzna

Jarosław Niedzielewski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 r. Karierę rozpoczynał jako analityk w Fidelia Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Następnie pracował m.in. w ABB TFP S.A.oraz DWS Polska TFI S.A., gdzie pełnił kolejno funkcję zarządzającego funduszami akcji, szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, a od stycznia 2008 roku - Chief Investment Officer (CIO). W Investors TFI pełni funkcję dyrektora Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer (CIO). Jarosław Niedzielewski jest jednym z zarządzających funduszami najczęściej cytowanych w mediach finansowych, jak również autorem comiesięcznych komentarzy rynkowych publikowanych na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.
↑ na górę