Grzegorz Zatryb

Zarządzający funduszami dłużnymi, główny strateg w Skarbiec TFI

Grzegorz_zatryb
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 107 857,36 PLN
stan na 19.02.2019
+ 7,86 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 104 232,79 PLN
stan na 19.02.2019
+ 4,23 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 04.09.2018
Wakacyjny, co do zasady, sierpień okazał się w tym roku niezbyt sprzyjający relaksowi. Przez rynki wschodzące przetoczyły się dwa kryzysy, argentyński i turecki. Były one kontynuacją wcześniejszych wydarzeń ale i tak ich skala była zaskakująca. Wydaje się, że słabość rynków wschodzących nie jest niestety przejściowa. Co gorsza, to nie jedyny problem. Cały czas bowiem, niczym miecz Damoklesa, nad rynkami wisi groźba wojen handlowych. Pojawiały się od czasu dające nadzieję światełka na końcu tunelu, jak np. spotkanie prezydenta Trumpa z Jean-Claudem Junckerem czy pomyślne zakończenie fazy negocjacji USA z Meksykiem. Lecz, delikatnie rzecz ujmując, sytuacja nie ulega poprawie, a mówiąc bardziej wprost, prawdopodobnie te światełka to nadjeżdżający ekspres. Obawy związane z kształtem włoskiego budżetu dokładają dodatkową dawkę niepewności, zwłaszcza że niewiele już brakuje, aby obligacje rządowe tego kraju wypadły z indeksów papierów o ratingach inwestycyjnych, po tym jak Fitch obniżył perspektywę ratingu do negatywnej.

W tej sytuacji mojemu portfelowi ofensywnemu zdecydowanie należy się przebudowa. Dotyczy ona dwóch komponentów. Po pierwsze zmniejszam ekspozycję na rynki wschodzące z 15 do 5% portfela, co w kontekście powyższej oceny sytuacji wydaje się dość oczywiste. Druga zmiana dotyczy funduszu absolute return, którego udział spada z 20 do 10%. W tym przypadku decydujące znaczenie ma wszechobecna niepewność. Nawet najbardziej przemyślane strategie mogą zostać zniweczone przez jakieś wydarzenie o charakterze politycznym lub wręcz przez jednego tweeta.

Połowa uzyskanych środków trafia do funduszy akcji zagranicznych: Spółek Wzrostowych i Globalnych Małych i Średnich Spółek. Uważam bowiem, że nawet w negatywnym scenariuszu, gdzie eskalacji wojen handlowych będzie towarzyszył kryzys na rynkach wschodzących, akcje na rynkach rozwiniętych, zapewne po korekcie, może i sporej, w horyzoncie 2-3 kwartałów okażą się najlepszą inwestycją. Druga połowa środków pochodzących z tych umorzeń trafia do Skarbca Kasa, którego udział rośnie o 10 punktów procentowych. Jest to przesunięcie wewnątrz defensywnego komponentu związane z opisanym wyżej niesprzyjającym otoczeniem dla funduszy działających oportunistycznie.

Tak więc, powodem przebudowy portfela nie jest zmiana oceny perspektywy makroekonomicznej, w szczególności rynków rozwiniętych. Dane z ostatnich dwóch miesięcy pozwalają zachować optymizm co do koniunktury. Zdecydowanie nie robi na mnie wrażenia straszak w postaci amerykańskiego spreadu 10-2 lata. Znane mi modele przewidują na podstawie nachylenia  tej krzywej jeszcze 6-8 kwartałów wzrostu. Sądzę też, że dyskonto związane z niepewnością jest w przypadku instrumentów udziałowych na rynkach rozwiniętych zbyt duże. Konsekwentnie, udział funduszy akcji „long only” w związku z tym rośnie. Natomiast rynki wschodzące, spośród których można wybrać wiele ciekawych inwestycji, w swojej masie są ofiarą negatywnego sentymentu związanego z groźbą wojen handlowych, z trendem zaś walczyć jest nierozsądnie.

Zmiany w portfelu uczestnika będą widoczne z datą wyceny na 4 września

TAGI:

Grzegorz Zatryb Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na luty 2019

nota biograficzna

Grzegorz Zatryb
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako wiceprezes zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.
↑ na górę