Agata Filipowicz-Rybicka

Strateg rynków finansowych w Alior Bank

Agata_filipowicz Portfel
ofensywny
95 178,44 PLN
stan na 12.10.2018
- 4,82%
zmiana MAX
Portfel
defensywny
95 867,39 PLN
stan na 12.10.2018
- 4,13%
zmiana MAX
Komentarz z dnia 01.10.2018
We wrześniu portfele pozostawały zmienne. Pierwsza połowa miesiąca przyniosła pogłębienie spadków, jednak w końcówce klimat zaczął się zmieniać.

Wśród składowych portfela najlepiej poradziły sobie surowce i rynki wschodzące, dynamicznie przecenione przed miesiącem. Umiarkowanie zachowywały się fundusze z ekspozycją na rynek amerykański i polski oraz rynki frontierowe. W portfelu dłużnym sporą część strat odrobiły obligacje rynków wschodzących w walutach lokalnych.

Poprawa nastrojów, w szczególności na rynkach wschodzących, miała kilka źródeł. Z jednej strony wspierająco oddziaływała kontynuacja osłabienia dolara, ale również spadek ryzyka w regionie. Powodów pogorszenia zachowania amerykańskiej waluty było kilka, jednak dominował brak eskalacji ryzyk wojen handlowych i to pomimo nałożenia na siebie nowych taryf wzajemnych przez USA i Chiny. Ciężarem dla dolara mogła okazać się również krytyka polityki monetarnej Fed przez Donalda Trumpa, co hamowało oczekiwania przed wrześniowym posiedzeniem FOMC. Poprawie nastrojów w regionie sprzyjały również podwyżki stóp procentowych w Turcji oraz brak nowych negatywnych impulsów ze strony pozostałych krajów regionu.  

Niestety przejściowy brak pogorszenia sentymentu nie oznacza końca kłopotów z zaufaniem rynków. Powyższe sprawia, że wrześniowe odbicie może okazać się kruche. Warto jednak pamiętać o fundamentach. Te w regionie rynków wschodzących pozostaje dość stabilne, a polityka zaciskania monetarnego w USA na razie nie sugeruje przyspieszenia.

Ostatnie posiedzenie pokazało stabilne oczekiwania FOMC wobec inflacji w kolejnych latach, przy jednoczesnym tylko stopniowym hamowaniu dynamiki wzrostu PKB, co utrzymało oczekiwania wobec liczby podwyżek w perspektywie 2018 i 2019 r. Tym samym rynki akcyjne mogą przynajmniej jeszcze przez jakiś czas cieszyć się zainteresowaniem.

W tym kontekście ryzykiem, w szczególności dla gospodarek wschodzących, pozostaje siła dolara, którą jednak może ograniczać brak wzrostu presji inflacyjnej. Największą niewiadomą w układance okazują się wojny handlowe, które w dłuższym terminie nie pozostaną bez wpływu na amerykańską gospodarkę. Z jednej strony mogą nasilać presję inflacyjną, ale z drugiej ograniczać potencjał wzrostu PKB, jednocześnie zmniejszając pole manewru Fed. Powyższe w mojej ocenie może ograniczać potencjał znacznego umacniania się dolara. Tym samym, na razie utrzymuję dotychczasowy skład portfeli w tym miesiącu, licząc na kontynuację odreagowania w szczególności regionu wschodzącego i surowców.

TAGI:

Agata Filipowicz-Rybicka Liga Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na październik 2018

nota biograficzna

Agata Filipowicz-Rybicka
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie na kierunku zarządzania finansami przedsiębiorstw jako magister inżynier. Pracę rozpoczęła w 2003 r. w Biurze Maklerskim BPH S.A. W latach 2003-2007 związana ze sprzedażą produktów inwestycyjnych początkowo w Biurze Maklerskim a następnie w Banku BPH SA. W latach 2007-2009 w Banku Pekao SA odpowiedzialna za kierowanie Punktem Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Pekao S.A. i aktywne wsparcie inwestycji klientów. W 2009 roku uzyskała licencję Maklera Papierów Wartościowych. Od 2009 do 2016 roku ponownie w Biurze Maklerskim BPH SA. początkowo jako analityk, a następnie szef Zespołu Analiz. Odpowiedzialna za kierowanie analizami i wycenami spółek na GPW, opracowywanie komentarzy wydarzeń makroekonomicznych, analizy rynku kapitałowego, FX i FI. Przewodniczyła komitetom analitycznym w ramach tworzonych prognoz rynkowych na potrzeby wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjnych klientom Banku. Aktywnie związana z promocją i szerzeniem wiedzy o rynkach finansowych również wśród środowisk akademickich współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2016 r. dołączyła do zespołu Alior Banku S.A., początkowo jako kierownik zespołu analiz w Biurze Maklerskim. Od czerwca 2017 r. strateg rynków finansowych w Biurze Maklerskim Alior Bank jako członek Komitetu Decyzyjnego odpowiada za sporządzanie prognoz i rekomendacji rynkowych na potrzeby usługi doradztwa inwestycyjnego oraz aktywne wsparcie klientów Banku w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych.
↑ na górę