Rafał Bogusławski

Strateg w Amundi Polska TFI

Rafal_boguslawski Portfel
ofensywny
100 435,17 PLN
stan na 16.11.2017
+ 0,44%
zmiana MAX
Portfel
defensywny
101 017,38 PLN
stan na 16.11.2017
+ 1,02%
zmiana MAX
Komentarz z dnia 23.10.2017
Ostatnie tygodnie to napływ korzystnych informacji ze światowej gospodarki. Wzrost gospodarczy w większości regionów świata jest silniejszy, niż oczekiwali analitycy, a w dodatku wciąż przyspiesza. Szacunki wzrostu gospodarczego dla strefy euro przekraczają już 2%, a dla gospodarki światowej 3,4%. Banki centralne nadal ostrożnie podchodzą do normalizowania polityki monetarnej, co jednak nie powinno zaszkodzić rynkom akcji.

Korekta na rynkach akcyjnych może pojawić się w dowolnym momencie, ale przy tym otoczeniu makro nie powinno to być nic więcej, niż realizacja zysków.

W portfelu ofensywnym stawiam na kontynuację hossy na rynkach akcji w strefie euro i w USA. Fundusz ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) kopiuje zachowanie indeksu MSCI EMU, a co istotne dla polskich inwestorów, zabezpiecza ryzyko walutowe wobec złotego. Fundusz ING BSK Indeks S&P 500 naśladuje zachowanie najpopularniejsze indeksu dla rynku amerykańskiego S&P 500. Tu również ryzyko walutowe dla polskiego inwestora jest zabezpieczone.

Fundusz Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) wykorzystuje globalną dywersyfikację, by osiągnąć założony cel inwestycyjny, wynoszący 5 punktów procentowych powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) w pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym. 

Zmiany w portfelu uczestnika będą widoczne z datą wyceny na 20 października

TAGI:

Liga EkspertówRafał Bogusławski

Barometr inwestycyjny

Prognoza na listopad 2017

nota biograficzna

Rafał Bogusławski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Commercial Union, początkowo na stanowisku analityka, a następnie stratega rynku akcji, odpowiedzialnego za sporządzanie analiz spółek i zarządzanie portfelami akcji. W latach 2003-2009 członek rad nadzorczych: Cersanit S.A., Grajewo S.A., Zelmer S.A., Synthos S.A., Poligrafia S.A. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2013 r. zatrudniony w DM BZ WBK na stanowisku analityka rynków finansowych, gdzie odpowiadał za przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków walutowych i akcyjnych. Od września 2013 r. jest zarządzającym funduszami i strategiem w Amundi Polska TFI S.A., które często reprezentuje również w mediach i dyskusjach panelowych. Główne obszary zainteresowań zawodowych to makroekonomia i tworzenie strategii inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie scenariuszy makroekonomicznych i strategii inwestycyjnych opartych na tych scenariuszach, zarządzanie portfelami akcyjnymi i mieszanymi.

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę