Rafał Bogusławski

Strateg w Amundi Polska TFI

Rafal_boguslawski Portfel
ofensywny
100 243,64 PLN
stan na 21.09.2017
+ 0,24%
zmiana MAX
Portfel
defensywny
100 592,34 PLN
stan na 21.09.2017
+ 0,59%
zmiana MAX
Komentarz z dnia 13.09.2017
Hossa na rynkach akcji zapewne potrwa dłużej niż spodziewają się najwięksi optymiści. Dane napływające ze światowej gospodarki pokazują, że mamy „zsynchronizowany” wzrost gospodarczy praktycznie we wszystkich regionach świata. Banki centralne nawet jeżeli nie będą prowadziły „ultra-łagodnej” polityki, to dalekie są od gwałtownej zmiany nastawienia na „jastrzębie”. Natomiast cykliczność rynków wskazuje na możliwą większą „nerwowość” na rynkach akcji w okresie wrzesień-październik.

Nie spodziewam się, by rynki akcji zanotowały bardzo głęboką korektę, a tym bardziej weszły w „rynek niedźwiedzia”. Jednak ryzyko korekty, głównie ze względu na ryzyka polityczne istnieje. Zmiany w portfelu ofensywnym to przygotowanie się na ten okres. „Ryzyko” takiej strategii polega na tym, że rynki akcji mogą, przy napływie dobrych danych makro, rosnąć dalej bez korekty. Decyzja zależy już od indywidualnej oceny, czy warto wykonywać krótkoterminowe zmiany w portfelu, czy poczekać na zyski w perspektywie dłuższej. Jestem przekonany, że indeksy giełdowe na większości rynkach, w perspektywie dwóch, trzech lat znajdą się znacznie wyżej niż obecnie.

Dominującą pozycję w obu moich portfelach stanowi fundusz Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO). Ten fundusz charakteryzuje się bardzo niską zmiennością stóp zwrotu i inwestuje na polskim rynku długu. Fundusz jest odporny na zawirowania zarówno na krajowym podwórku, jak i na rynkach światowych.

W portfelu ofensywnym stawiam na fundusz Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO), który pozwala na globalną alokację aktywów. W portfelu nie tylko może być zmieniany udział akcji i obligacji, ale co ważniejsze istnieje możliwość wyboru regionów świata, w których dostrzegamy inwestycyjne okazje. Strategia jest tym łatwiejsza do wdrożenia, ze fundusz nie ma benchmarku, a jedynie oczekiwaną stopę zwrotu.

Zmiany w portfelu uczestnika będą widoczne z datą wyceny na 14 września

TAGI:

Liga EkspertówRafał Bogusławski

Barometr inwestycyjny

Prognoza na wrzesień 2017

nota biograficzna

Rafał Bogusławski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Commercial Union, początkowo na stanowisku analityka, a następnie stratega rynku akcji, odpowiedzialnego za sporządzanie analiz spółek i zarządzanie portfelami akcji. W latach 2003-2009 członek rad nadzorczych: Cersanit S.A., Grajewo S.A., Zelmer S.A., Synthos S.A., Poligrafia S.A. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2013 r. zatrudniony w DM BZ WBK na stanowisku analityka rynków finansowych, gdzie odpowiadał za przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków walutowych i akcyjnych. Od września 2013 r. jest zarządzającym funduszami i strategiem w Amundi Polska TFI S.A., które często reprezentuje również w mediach i dyskusjach panelowych. Główne obszary zainteresowań zawodowych to makroekonomia i tworzenie strategii inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie scenariuszy makroekonomicznych i strategii inwestycyjnych opartych na tych scenariuszach, zarządzanie portfelami akcyjnymi i mieszanymi.

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę