Rafał Bogusławski

Strateg w Amundi Polska TFI

Rafal_boguslawski Portfel
ofensywny
99 758,07 PLN
stan na 24.07.2017
- 0,24%
zmiana MAX
Portfel
defensywny
100 337,32 PLN
stan na 24.07.2017
+ 0,34%
zmiana MAX
Komentarz z dnia 17.07.2017
Ostatnie tygodnie przyniosły większą zmienność na rynkach obligacji. Po okresie dobrej koniunktury, która trwała od lutego-marca do połowy czerwca, pojawiła się szybka korekta, do której impuls dała wypowiedź szefa Europejskiego Banku Centralnego o możliwej „normalizacji polityki monetarnej”. I choć następnego dnia przedstawiciele EBC wyjaśniali, że inwestorzy ją źle zinterpretowali, ta wypowiedź oraz wypowiedzi i działania innych banków centralnych wskazują, że zbliżamy się do końca okresu ultraluźnej polityki monetarnej w skali świata. To może oznaczać, że na rynkach obligacji wejdziemy w okres większej zmienności.

W polskiej gospodarce mamy okres szybkiego wzrostu koniunktury przy ograniczonym wzroście inflacji. Sytuacja ta może już niedługo się zmienić i wzrost inflacji będzie mocniej odczuwalny. Ostatnia projekcja inflacji przygotowana przez NBP wskazuje, że ujemna luka popytowa już się domyka, co powinno przełożyć się na większą presję na wzrost cen w gospodarce. Niski poziom bezrobocia powinien skutkować szybszym wzrostem wynagrodzeń, co również będzie impulsem inflacyjnym. Po wiosennych przymrozkach można oczekiwać słabszych zbiorów owoców, co może podnieść ceny żywności.

Czynników ryzyka pojawia się więcej i dlatego zmieniam skład portfela defensywnego. Obecnie w portfelu znajduje się wyłącznie fundusz Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO). Fundusz ten jest przeznaczony dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, co w obecnej sytuacji rynkowej powinno być rozsądną strategią.

Zmiany w portfelu uczestnika będą widoczne na jego profilu z datą wyceny na 17 lipca.

TAGI:

Liga EkspertówRafał Bogusławski

Barometr inwestycyjny

Prognoza na lipiec 2017

nota biograficzna

Rafał Bogusławski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Commercial Union, początkowo na stanowisku analityka, a następnie stratega rynku akcji, odpowiedzialnego za sporządzanie analiz spółek i zarządzanie portfelami akcji. W latach 2003-2009 członek rad nadzorczych: Cersanit S.A., Grajewo S.A., Zelmer S.A., Synthos S.A., Poligrafia S.A. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2013 r. zatrudniony w DM BZ WBK na stanowisku analityka rynków finansowych, gdzie odpowiadał za przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków walutowych i akcyjnych. Od września 2013 r. jest zarządzającym funduszami i strategiem w Amundi Polska TFI S.A., które często reprezentuje również w mediach i dyskusjach panelowych. Główne obszary zainteresowań zawodowych to makroekonomia i tworzenie strategii inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie scenariuszy makroekonomicznych i strategii inwestycyjnych opartych na tych scenariuszach, zarządzanie portfelami akcyjnymi i mieszanymi.

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę