Rafał Bogusławski

Strateg w Amundi Polska TFI

Rafal_boguslawski Portfel
ofensywny
98 856,00 PLN
stan na 17.04.2018
- 1,14%
zmiana MAX
Portfel
defensywny
102 011,33 PLN
stan na 17.04.2018
+ 2,01%
zmiana MAX
Komentarz z dnia 21.02.2018
Na początku lutego rynki akcji weszły w korektę spadkową. Siła spadków mogłaby zaskakiwać, gdyby nie wysoki poziom optymizmu inwestorów, który utrzymywał się w styczniu i brak jakiejkolwiek znacznej korekty w 2017 roku. W fazie zakupowej euforii nawet przypadkowe informacje mogą wywołać korektę. Patrząc na gospodarkę światową, nadal nie widać czynników, które wskazywałyby na zbliżające się pogorszenie koniunktury gospodarczej. Można więc przyjąć, że obecne spadki to zaledwie korekta w trendzie wzrostowym. Historia pokazuje jednak, że po gwałtownych spadkach zazwyczaj rynki utrzymują się w fazie podwyższonej zmienności przynajmniej przez jakiś czas. Można oczekiwać, że ze względu na podwyżki stóp wprowadzane przez FED i stopniową redukcję bilansu oraz mniejszą skalę skupu aktywów realizowaną przez EBC, bieżący rok będzie charakteryzował się większą zmiennością nie tylko na rynkach akcji, ale również obligacji, zwłaszcza tych z długimi terminami do wykupu. Mniej pieniędzy napływających na rynki finansowe, to - pomimo dobrej koniunktury gospodarczej - scenariusz zapowiadający większą zmienność na rynkach.

W takim warunkach rynkowych warto utrzymywać część środków w aktywach płynnych. To uzasadnia moje ostatnie decyzje. W portfelu ofensywnym ograniczyłem udział funduszy czysto akcyjnych na rzecz funduszy o zmiennej alokacji, czyli mieszanych. W portfelu pojawił się również fundusz pieniężny - Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO), który wykazuje się dużą odpornością wyników na zawirowania rynkowe. Główną część portfela stanowią trzy fundusze zmiennej alokacji: Amundi Globalnych Perspektyw KonserwatywnyAmundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany i Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny. Fundusze te mogą inwestować na rynkach całego świata, dzięki czemu ograniczają ryzyko inwestycji, równocześnie poszukując atrakcyjnych stóp zwrotu na rynkach, które mają korzystne perspektywy.

TAGI:

Liga EkspertówRafał Bogusławski

Barometr inwestycyjny

Prognoza na kwiecień 2018

nota biograficzna

Rafał Bogusławski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Ukończył program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Commercial Union, początkowo na stanowisku analityka, a następnie stratega rynku akcji, odpowiedzialnego za sporządzanie analiz spółek i zarządzanie portfelami akcji. W latach 2003-2009 członek rad nadzorczych: Cersanit S.A., Grajewo S.A., Zelmer S.A., Synthos S.A., Poligrafia S.A. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2013 r. zatrudniony w DM BZ WBK na stanowisku analityka rynków finansowych, gdzie odpowiadał za przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących rynków walutowych i akcyjnych. Od września 2013 r. jest zarządzającym funduszami i strategiem w Amundi Polska TFI S.A., które często reprezentuje również w mediach i dyskusjach panelowych. Główne obszary zainteresowań zawodowych to makroekonomia i tworzenie strategii inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje tworzenie scenariuszy makroekonomicznych i strategii inwestycyjnych opartych na tych scenariuszach, zarządzanie portfelami akcyjnymi i mieszanymi.

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę