Jan Żuralski

Partner w Private Wealth Consulting

Jan_zuralski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 109 641,12 PLN
stan na 21.10.2019
+ 9,64 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 108 727,03 PLN
stan na 21.10.2019
+ 8,73 %
zmiana MAX

Barometr inwestycyjny

Prognoza na październik 2019

nota biograficzna

Jan Żuralski
Magister inżynier, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia dla dealerów rynków finansowych z zakresu wyceny spółek kapitałowych, polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa rynku kapitałowego. Od 2004 roku związany z branżą finansową, był zatrudniony w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. W latach 2009-2014 współpracował z Domem Inwestycyjnym Xelion jako dyrektor ds. Inwestycji Klientów, gdzie oprócz opieki nad kluczowymi klientami, projektował również model analiz makroekonomicznych w procesie doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion. Wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia w gronie najlepszych współpracowników. Współtwórca wielu nowych produktów oraz skutecznych strategii inwestycyjnych. Pomysłodawca funduszu inwestującego globalnie w technologię gazu łupkowego, który wyróżnił się w Polsce pod kątem wyników inwestycyjnych oraz sprzedaży. Prezes Zarządu Niezależnego Domu Maklerskiego i Partner w Private Wealth Consulting.
↑ na górę