Jan Żuralski

Partner w Private Wealth Consulting

Jan_zuralski
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 105 665,02 PLN
stan na 17.04.2019
+ 5,67 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 104 825,29 PLN
stan na 17.04.2019
+ 4,83 %
zmiana MAX

Barometr inwestycyjny

Prognoza na kwiecień 2019

nota biograficzna

Jan Żuralski
Magister inżynier, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia dla dealerów rynków finansowych z zakresu wyceny spółek kapitałowych, polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa rynku kapitałowego. Od 2004 roku związany z branżą finansową, był zatrudniony w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. W latach 2009-2014 współpracował z Domem Inwestycyjnym Xelion jako dyrektor ds. Inwestycji Klientów, gdzie oprócz opieki nad kluczowymi klientami, projektował również model analiz makroekonomicznych w procesie doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion. Wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia w gronie najlepszych współpracowników. Współtwórca wielu nowych produktów oraz skutecznych strategii inwestycyjnych. Pomysłodawca funduszu inwestującego globalnie w technologię gazu łupkowego, który wyróżnił się w Polsce pod kątem wyników inwestycyjnych oraz sprzedaży. Prezes Zarządu Niezależnego Domu Maklerskiego i Partner w Private Wealth Consulting.
↑ na górę