Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Nasze kanały RSS

RSS (Really Simple Syndication) to usługa pozwalająca na przesyłanie nagłówków wiadomości bezpośrednio na komputer użytkownika z wybranych stron internetowych bez konieczności odwiedzania tych stron.

Aby skorzystać z technologii RSS użytkownik musi posiadać zainstalowany program zwany czytnikiem RSS. Większość tych programów jest darmowa. Można także skorzystać z czytnika wbudowanego w najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Czytnik służy do subskrybowania i selekcji interesujących kanałów.

W naszym serwisie dostępne są następujące kanały:

RSS Ostatnie wiadomości
RSS Ostatnie wiadomości dotyczące funduszy inwestycyjnych
RSS Ostatnie wiadomości dotyczące ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
RSS Ostatnie wiadomości dotyczące otwartych funduszy emerytalnych
RSS Ostatnie wiadomości dotyczące funduszy zagranicznych
RSS Ostatnie wiadomości dotyczące produktów strukturyzowanych

Najpopularniejsze czytniki RSS

Popularne

↑ na górę