BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.09.2019
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.76% -1.45% 2.90% 8.39% -6.42% 1.19% 20.24% -3.45% -6.93%
średnia dla grupy 0.41% -1.31% 1.96% 6.20% -1.87% 2.43% 15.11% 0.18% 18.84%
pozycja w grupie 6/17 11/17 9/17 6/17 14/17 13/17 10/17 10/15 7/8
kwartyl 2/4 3/4 2/4 2/4 4/4 3/4 3/4 3/4 4/4
miesięczne
01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 07.2019 08.2019 09.2019
stopy zwrotu 5.75% -0.84% -1.83% -0.26% -0.09% 4.78% 0.71% -2.88% 0.76%
średnia dla grupy 4.48% -0.04% -0.42% -0.53% -0.09% 3.96% 0.85% -2.54% 0.41%
pozycja w grupie 1/18 14/18 14/18 14/18 10/18 5/18 13/18 11/18 6/17
kwartyl 1/4 4/4 4/4 4/4 3/4 1/4 3/4 3/4 2/4
roczne
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
stopy zwrotu 5.22% -8.22% 7.43% -6.61% -6.92% -14.17% 12.99% 13.90% -12.25%
średnia dla grupy 9.23% -0.32% 13.95% -7.20% -2.33% -8.87% 7.02% 9.35% -7.82%
pozycja w grupie 14/15 15/16 14/15 8/19 17/20 16/21 1/22 4/21 16/17
kwartyl 4/4 4/4 4/4 2/4 4/4 4/4 1/4 1/4 4/4

Zobacz także

↑ na górę