Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,33 USD
+0,32 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.91% -0.45% 6/51
3m 30.57% 20.55% 3/51
max 8.38% -6.02% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU2096785519
 • zarządzający: Charles Somers
 • data uruchomienia jednostki: 10.02.2020 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.01.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 25,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom ekspozycji na spółki uczestniczące w zmieniających się wzorcach konsumpcji w wielu obszarach życia konsumentów. Zarządzający inwestycjami stara się inwestować w spółki, które jego zdaniem będą cieszyć się szybszym wzrostem, ponieważ zaspokajają gusta i oczekiwania konsumentów w świecie zaawansowanym technologicznie. Fundusz może również inwestować bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne klasy aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz może utrzymywać środki pieniężne. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę