Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,13 USD
-1,04 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.24% 6.17% 12/23
3m 22.71% 21.20% 7/23
6m -4.35% -5.21% 11/23
12m 6.81% 3.63% 8/23
YTD -2.66% -3.89% 10/23
max 3.21% -3.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1725196445
 • zarządzający: Tom Wilson
  Robert Davy
  Waj Hashmi
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 133,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących z całego świata. Fundusze alfa inwestują w spółki, co do których zarządzający ma przekonanie, że bieżąca cena akcji nie odzwierciedla przyszłych perspektyw przedsiębiorstwa. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę