Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+2,60 USD
+2,48 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.38% 6.98% 11/25
3m 26.26% 25.99% 9/25
6m 1.35% 1.94% 10/25
12m 5.41% 7.76% 15/25
YTD 1.14% 1.69% 11/25
max 6.83% 5.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1725198490
 • zarządzający: Manish Bhatia
  Jay Luong
 • data uruchomienia jednostki: 19.12.2017 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 299,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan
 • polityka inwestycyjna: Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Maksymalnie 30% swoich aktywów może mieć ulokowane w chińskich akcjach A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Może także inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę