Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,56 PLN
-0,78 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.95% 1.63% -/-
3m 17.92% 5.65% -/-
6m -8.29% -0.40% -/-
12m -7.65% 4.24% -/-
YTD -8.13% 0.31% -/-
max -18.95% 7.63% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1814678519
 • zarządzający: Multi-Asset Team led by Johanna Kyrklund
 • data uruchomienia jednostki: 16.05.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.04.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana kwartalnie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 027,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji. Co najmniej dwie trzecie swoich aktywów inwestuje bezpośrednio w akcje i podobne papiery wartościowe, instrumenty o stałym dochodzie oraz alternatywne kategorie aktywów z krajów należących do rynków wschodzących z całego świata lub spółek, które osiągają w tych krajach znaczącą część swoich przychodów lub zysków. Fundusz nie będzie inwestować więcej niż 10% swoich aktywów netto w otwarte fundusze inwestycyjne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę