Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,03 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.56%
3m 13.43%
6m -11.67%
12m -13.28%
36m -16.32%
YTD -11.75%
max -26.79%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0955648018
 • zarządzający: Structured Fund Management
  Richard Sennitt
 • data uruchomienia jednostki: 18.09.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.09.2013 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana miesięcznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 858,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w kapitałowe i podobne papiery wartościowe spółek na obszarze Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), które są dobierane ze względu na potencjał generowania wzrostu dochodu i kapitału. W celu zwiększenia stopy zwrotu z funduszu dokonywana jest sprzedaż opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe będące w posiadaniu funduszu, generując dodatkowy dochód poprzez ustalenie cen wykonania, powyżej których nastąpi sprzedaż potencjalnego wzrostu kapitału. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje klasy B oraz H a do 10% swoich aktywów w chińskie akcje klasy A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,58% od 4,58% do 7,02% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,12 od -0,12 do 0,19 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę