Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+2,96 USD
+2,21 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 18.48% 10.00% 1/12
3m 35.46% 6.88% 1/12
6m 34.13% 1.41% 2/12
12m 73.30% 14.19% 1/12
36m 57.42% 13.64% 1/11
YTD 21.45% -4.28% 2/12
max 36.72% 27.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1223082196
 • zarządzający: James Luke
  Mark Lacey
 • data uruchomienia jednostki: 29.06.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 706,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE Gold Mines Index
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej dwie trzecie aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane na całym świecie w akcje i podobne papiery wartościowe spółek działających w sektorze wydobycia złota i obrotów tym surowcem. Prowadzone będą również inwestycje w złoto i inne metale szlachetne z wykorzystaniem akcji i funduszy. Fundusz może utrzymywać do 40% aktywów w środkach pieniężnych, depozytach oraz instrumentach rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od 0,61 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 10,04% od 4,50% do 10,04% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,17 od -0,06 do 0,17 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę