Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,18 USD
+0,13 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.65% 1.21% 9/9
3m 6.39% 7.09% 6/9
6m 2.07% 0.58% 2/9
12m 4.37% 3.07% 4/9
36m 15.10% 9.95% 2/8
YTD 1.97% 0.90% 3/9
max 41.17% 31.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0358729142
 • zarządzający: Chow Yang Ang
  Julia Ho
 • data uruchomienia jednostki: 22.10.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.05.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 133,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% iBoxx Asian Local Currency Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego denominowane w walucie lokalnej i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki azjatyckie, z wyjątkiem Japonii. Fundusz inwestuje w obligacje w lokalnej walucie w zróżnicowanych państwach Azji, których gospodarki znacznie różnią się od siebie. Fundusz może dokonywać inwestycji w Chinach kontynentalnych poprzez Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII”) lub rynki regulowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,57 od 0,57 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,82% od 1,36% do 2,59% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,04 do 0,21 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę