Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,14 USD
-0,11 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.94% -0.11% 7/16
3m 15.94% 12.92% 5/16
6m -4.42% -5.19% 7/16
12m -1.98% -3.93% 5/16
36m 7.09% -0.75% 4/16
YTD -3.83% -5.07% 6/16
max 26.13% -0.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0795635100
 • zarządzający: Angus Hui
  Peng Fong Ng
 • data uruchomienia jednostki: 11.07.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.07.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 67,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JPM CEMBI Broad Diversified
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w głównych walutach wymienialnych i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz spółki z rynków wschodzących. Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie przekraczają 20% aktywów netto funduszu. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez spółki nie przekraczają poziomu 60% aktywów netto funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,70 od 1,18 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,76% od 1,91% do 4,25% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,09 do 0,20 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę