Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,19 USD
-0,17 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.47% 0.06% 8/16
3m 17.33% 11.68% 3/16
6m -7.84% -4.98% 14/16
12m -8.20% -3.46% 15/16
36m -0.77% -0.44% 11/16
YTD -7.28% -4.77% 11/16
max 12.58% -0.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0795632420
 • zarządzający: James Barrineau
  Fernando Grisales
 • data uruchomienia jednostki: 11.07.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.07.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 113,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest wykorzystywanie wszystkich okazji w zakresie instrumentów dłużnych rynków wschodzących, poprzez stosowanie podejścia wielosektorowego. Fundusz inwestuje w obligacje i inne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowane w różnych walutach i emitowane przez rządy, agencje rządowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z rynków wschodzących. Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nie przekraczają 20% aktywów netto funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,07 od 1,08 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 3,75% od 1,56% do 4,21% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,08 do 0,22 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę