Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,84 PLN
+0,85 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.28%
3m 15.20%
6m 2.08%
12m 3.78%
36m 8.96%
YTD 2.77%
max 63.02%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0514757045
 • zarządzający: Peter Reinmuth
  Chris Richards
 • data uruchomienia jednostki: 04.06.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.03.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 427,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa subfunduszu głównie inwestowane są w portfel zamiennych papierów wartościowych i innych podobnych zbywalnych papierów wartościowych, takich jak zamienne uprzywilejowane papiery wartościowe i obligacje zamienne emitowane przez spółki azjatyckie (bez Japonii). W ograniczonym zakresie fundusz może inwestować w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, akcje i instrumenty dłużne powiązane z rynkiem akcji.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę