Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,87 USD
-0,67 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.99% 8.76% 19/25
3m 22.54% 23.61% 12/25
6m 0.32% 1.88% 11/25
12m 8.03% 11.90% 17/25
36m 16.48% 21.42% 15/24
YTD 3.04% 3.58% 10/25
max 179.62% 54.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0326949269
 • zarządzający: King Fuei Lee
  Robin Parbrook
 • data uruchomienia jednostki: 16.11.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.11.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 15 280,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe z regionu Azji i Pacyfiku. Może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, mniej niż 30% swoich aktywów może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,34 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 4,23% od 3,81% do 5,40% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,03 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę