Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-5,68 PLN
-0,66 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.88% 8.93% -/-
3m 22.18% 16.99% -/-
6m -1.02% 5.22% -/-
12m 6.16% 16.11% -/-
36m 11.97% 30.25% -/-
YTD 1.68% 7.76% -/-
max 144.20% 130.45% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0514756823
 • zarządzający: King Fuei Lee
  Robin Parbrook
 • data uruchomienia jednostki: 04.06.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.11.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 15 280,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe z regionu Azji i Pacyfiku. Może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, mniej niż 30% swoich aktywów może inwestować w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę