Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,52 PLN
-0,81 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.58% 8.93% -/-
3m 19.92% 16.99% -/-
6m -3.48% 5.22% -/-
12m 6.29% 16.11% -/-
36m 15.13% 30.25% -/-
YTD -1.23% 7.76% -/-
max 60.66% 76.96% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0903427622
 • zarządzający: Toby Hudson
 • data uruchomienia jednostki: 03.04.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.10.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 22 895,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia x Japan Net (TR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę