Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Alternative Securitised Income A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,05 USD
+0,06 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.42%
3m 2.67%
max -4.96%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU2114932085
 • zarządzający:
 • data uruchomienia jednostki: 05.03.2020 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.12.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 772,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% LIBOR 3M USD (lub alternatywna stopa referencyjna) powiększona o +3,5% przed odliczeniem opłat w okresie trzech do pięciu lat poprzez inwestycje w sekurytyzowane aktywa emitowane przez podmioty z całego świata
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w sekurytyzowane inwestycje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w tym między innymi papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), agencyjne i nieagencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych (MBS), w tym zwłaszcza papiery wartościowe z rozliczeniem terminowym takie jak transakcje TBA, papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych (CMBS), zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe (CLO) oraz papiery wartościowe przenoszące ryzyko kredytowe (CRT). Bazowe aktywa papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami mogą obejmować należności z kart kredytowych, pożyczki osobiste, kredyty samochodowe, finansowanie floty transportowej oraz pożyczki dla małych firm. Fundusz może też inwestować w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w inwestycje o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane na całym świecie o ratingu na poziomie inwestycyjnym i ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę