Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Credit Opportunities A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,01 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.33% 1.21% 5/9
3m 8.64% 7.09% 3/9
6m -0.82% 0.58% 8/9
12m 2.51% 3.07% 7/9
YTD -0.32% 0.90% 8/9
max 12.08% 11.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1859243781
 • zarządzający: Angus Hui
  Peng Fong Ng
 • data uruchomienia jednostki: 17.08.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 620,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w różnych walutach i emitowane przez spółki, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe z Azji, w tym z krajów zachodnioazjatyckich. Fundusz może inwestować do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 50% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (będące obligacjami o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego według Standard & Poors lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej). Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę