Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,48 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -22.16% -12.92% -/-
3m -29.45% -19.06% -/-
6m -19.39% -12.69% -/-
12m -20.03% -12.27% -/-
36m -7.57% -2.00% -/-
YTD -28.81% -18.18% -/-
max 11.01% 22.10% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1280497972
 • zarządzający: Nicholas Field
  Tom Wilson
 • data uruchomienia jednostki: 09.09.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.01.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 6 102,6 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących. Do 40% aktywów może zostać zainwestowane w środki pieniężne i obligacje globalne w celu zabezpieczenia stóp zwrotu. Fundusz inwestuje zwykle w 40 - 60 pozycji. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę