Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+3,45 USD
+2,49 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 18.87% 15.29% 2/17
3m 34.31% 29.59% 4/17
6m 24.65% 18.32% 5/17
12m 45.61% 31.94% 5/17
YTD 27.30% 20.22% 5/17
max 42.13% 26.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1831875114
 • zarządzający: Louisa Lo
 • data uruchomienia jednostki: 27.06.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 27.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 369,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 70% MSCI China NDR + 30% MSCI China A NDR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe chińskich spółek. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować do 70% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, programu kwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w renminbi (RQFII) oraz rynków regulowanych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę