Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF China A A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,89 USD
+1,29 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 16.74% 15.29% 7/17
3m 31.12% 29.59% 9/17
6m 28.60% 18.32% 2/17
12m 45.14% 31.94% 6/17
YTD 32.06% 20.22% 1/17
max 43.73% 25.48% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1713307426
 • zarządzający: Asian Equity Investment Team
 • data uruchomienia jednostki: 11.12.2017 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 205,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China A Onshore NR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe chińskich spółek notowanych i stanowiących przedmiot obrotu na chińskich giełdach papierów wartościowych. Fundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, programu kwalifikowanych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w renminbi (RQFII) oraz rynków regulowanych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę