Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF China Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,46 EUR
+0,38 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.32%
3m -5.67%
6m -2.02%
12m 0.63%
36m 8.78%
YTD 0.14%
max 22.78%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0845699254
 • zarządzający: Julia Ho
  Angus Hui
 • data uruchomienia jednostki: 07.11.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.11.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 777,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, obligacje zamienne i instrumenty rynku pieniężnego denominowane lub zabezpieczane z powrotem do RMB (CNY) w obrocie krajowym. Instrumenty te mogą być emitowane w Chinach kontynentalnych lub poza ich terytorium przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa, które mogą być założone lub zarejestrowane w Chinach kontynentalnych lub poza nimi, z różnych sektorów i o różnej jakości kredytowej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem, może także utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,95% od 1,00% do 2,89% -
Sharpe'a 0,05 od -0,11 do 0,16 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę