Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,11 USD
+0,67 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.80% 5.07% 13/23
3m 22.07% 22.53% 15/23
6m -4.85% -4.77% 12/23
12m 3.37% 2.29% 14/23
36m 14.40% 12.14% 12/22
YTD -4.45% -4.84% 12/23
max 223.52% 258.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0106252389
 • zarządzający: Robert Davy
  Tom Wilson
 • data uruchomienia jednostki: 09.03.1994 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.03.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 15 599,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net TR
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w akcje spółek rynków wschodzących. W celu zabezpieczenia oraz w celach inwestycyjnych, fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na akcje, walutowe instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, kontrakty na różnice, warranty, swapy oraz kontrakty terminowe typu forward.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 od 1,57 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 5,52% od 5,08% do 7,40% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,14 do 0,17 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę