Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,10 USD
-0,36 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.16% 0.06% 11/16
3m 7.76% 11.68% 14/16
6m -0.92% -4.98% 2/16
12m -0.82% -3.46% 3/16
36m 1.27% -0.44% 9/16
YTD -1.13% -4.77% 2/16
max 159.11% 218.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0106253197
 • zarządzający: Abdallah Guezour
 • data uruchomienia jednostki: 17.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.08.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 141,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w obligacje i waluty na rynkach wschodzących, emitowane przez rządu, agencje rządowe i przedsiębiorstwa, a także utrzymuje środki pieniężne, w celu uzyskania bezwzględnego zwrotu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,08 od 1,11 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 1,56% od 1,56% do 4,21% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,07 od -0,14 do 0,14 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę