Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.81% 1.05% -/-
3m 7.74% 7.14% -/-
6m -1.91% -1.36% -/-
12m -2.86% 0.64% -/-
36m -3.23% 6.21% -/-
YTD -2.35% -0.82% -/-
max 14.31% 59.54% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0455362383
 • zarządzający: Abdallah Guezour
 • data uruchomienia jednostki: 15.10.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.08.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 141,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w obligacje i waluty na rynkach wschodzących, emitowane przez rządu, agencje rządowe i przedsiębiorstwa, a także utrzymuje środki pieniężne, w celu uzyskania bezwzględnego zwrotu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę