Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,34 EUR
-1,13 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.13% -1.52% 2/6
3m 9.39% 8.18% 2/6
6m -24.58% -22.26% 4/6
12m -14.35% -15.28% 3/6
36m 11.78% -4.79% 1/6
YTD -21.94% -20.16% 4/6
max 198.37% 155.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0106817157
 • zarządzający: Mohsin Memon
  Rollo Roscow
 • data uruchomienia jednostki: 28.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.01.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 031,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 100% MSCI EM Europe 10/40 Net (TR)
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w akcje spółek z Europy Środkowej i Wschodniej, włącznie z rynkami dawnego Związku Radzieckiego i rynkami wschodzącymi z obszaru Morza Śródziemnego. W ograniczonym stopniu aktywa funduszu mogą być również inwestowane na rynkach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,74 od 1,74 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 6,68% od 5,97% do 6,85% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,09 do 0,08 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę