Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,04 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.77% 1.21% 8/9
3m 6.31% 7.09% 7/9
6m 0.45% 0.58% 5/9
12m 2.57% 3.07% 6/9
36m 10.77% 9.95% 5/8
YTD 0.63% 0.90% 5/9
max 175.25% 239.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0133703115
 • zarządzający: Julia Ho
  Chow Yang Ang
 • data uruchomienia jednostki: 16.10.1998 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.10.1998 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 686,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja
 • benchmark: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje, instrumenty pochodne na obligacje oraz waluty, emitowane przez rządy, agencje rządowe oraz spółki działające w Azji. Fundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Fundusz może utrzymywać do 100% swoich aktywów w środkach pieniężnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,09 od 0,47 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 1,48% od 1,36% do 2,59% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,04 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę