Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+11,99 USD
+2,73 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 16.89% 15.29% 6/17
3m 32.09% 29.59% 7/17
6m 18.70% 18.32% 9/17
12m 32.04% 31.94% 9/17
36m 43.09% 47.37% 8/15
YTD 21.16% 20.22% 8/17
max 351.38% 290.87% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0244355631
 • zarządzający: Louisa Lo
 • data uruchomienia jednostki: 17.02.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.02.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 826,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China TR Net
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe chińskich spółek. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,55 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,80% od 5,23% do 6,41% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od 0,01 do 0,22 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę