Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,19 EUR
+0,93 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.23% 4.20% 2/4
3m 20.83% 21.06% 3/4
6m -6.75% -15.08% 1/4
12m 1.89% -5.73% 1/4
36m 34.15% 21.90% 1/4
YTD -5.05% -13.59% 1/4
max 180.86% 139.75% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0232931963
 • zarządzający: Waj Hashmi
  Tom Wilson
 • data uruchomienia jednostki: 02.11.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 545,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji BRIC
 • zasięg geograficzny inwestycji: BRIC
 • benchmark: 100% MSCI BRIC Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek z indeksu MSCI BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), angażując się w 25-50 spółek. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywniejszego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,55 od 0,55 do -0,00 -
odchylenie standardowe 5,03% od 5,03% do 6,15% -
Sharpe'a 0,18 od 0,07 do 0,18 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę